Förbundet

Bild på flicka som läser, från materialet.

Sponsra Dyslexiförbundet

Låt ord bli till handling - Vill du bli sponsor och bidra till vårt viktiga arbete för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter?

Presentationer från Orden på jobbets konferens

Ett arbetsliv för alla! - Material från konferensen

Seminarium om tillgänglig film och TV

Vill du lära mer om att göra film och TV lätt att förstå? Den 20 juni ordnar EASIT seminarium i Stockholm.
Personer i publik

Seminarium om Begriplig text 2019

Den 19 juni kan du träffa vår deltagarpanel och lyssna på hur myndigheterna når ut med information. Kom också och hör vad Språkrådet säger om lättläst och klarspråk samt få reda på resultaten från projekt Begriplig text. Anmäl dig idag!
Kansliets personal står uppställda framför den nya lokalen. Foto: Karin Forsell

Dyslexiförbundets kansli flyttar 3 juni 2019

Efter långt letande flyttar vi snart till Spånga.

Dyskalkylirapport

Den här rapporten handlar om dyskalkyli och räknesvårigheter i arbetslivet.

Sidor