Återkommande verksamhet

Skrivknuten

Dyslexiförbundet viktigaste återkommande verksamhet är informations- och rådgivningsverksamheten Skrivknuten. Skrivknuten har funnits i 30 år och drivs med stöd av Utbildningsdepartementet/Skolverket. Tyvärr skar regeringen ner anslaget kraftigt 2007 så Skrivknuten har sedan dess gjort stora neddragningar i verksamheten. Skrivknuten har en egen avdelning på denna portal.

https://www.dyslexi.org/skrivknuten

Dysleximässan

Skrivknuten/Dyslexiförbundets största återkommande verksamhet är. Dysleximässan. Detta har arrangerats årligen sedan 2004. Arrangemanget ligger vanligtvis en fredag-lördag i slutet av oktober och brukar samla 1-2000 deltagare, varav hälften lärare. Dessa bjuds på cirka 40 utställare och lika många föreläsningar. De senaste åren har vi haft som medarrangörer olika kommuner samt Specialpedagogiska Skolmyndigheten – SPSM.

https://www.dyslexi.org/forbundet/dysleximassan

Dyslexiveckan

Den Europeiska Dyslexiveckan har anordnats sedan år 2004. Initiativtagare är det Europeiska Dyslexiförbundet – EDA. Veckan arrangeras årligen den första hela veckan i oktober. Under veckan anordnas många evenemang runt om i landet med syfte att informera och väcka intresse.

Dyslexiförbundet  har varit initiativtagare och pådrivare i Sverige.
Arrangörer för de många evenemangen är ofta förbundets föreningar men även Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn - FDB, Svenska Dyslexiföreningen, ABF, kommuner, bibliotek mfl har engagerat sig.
Förbundet har kopplat intressepolitiska teman till veckan och dessa har bland annat varit

  • Rätt till tillgängliga läromedel
  • Rätt till hjälpmedel
  • Vrid skolan rätt! med krav på en dyslexivänlig skola.
  • Fungerande Skolbibliotek

https://www.dyslexi.org/dyslexiveckan

Under Dyslexiveckan genomför vi kampanjen #formadinbokstav och Stavgången.

Kongress och Förbundsråd

Förbundets distrikt samlas var tredje år till kongress för att välja förbundsstyrelse mm. Däremellan kallas årligen til Förbundsråd. Dessa evenemang brukar läggas i anslutning till Dysleximässan.