Bekräfta din e-post

Tack för att du registrerat dig för vårt nyhetsbrev!

För att slutföra din registrering måste du bekräfta din e-post. Öppna din e-post, leta reda på brevet från oss och klicka på länken.

Förbundets nyhetsbrev kommer ut ca 4 gånger per år. Det innehåller nyheter om förbundet, om läs-, skriv- och räknesvårigheter och om lösningar, problem och verktyg/appar.

 

Ämnen