Bli stödmedlem

Stödmedlem kan du bli om du vill stödja förbundet utan att bli ordinarie medlem, eller om du är en juridisk person (skola, institution mm).

Stödmedlemmar

  • får tre exemplar av tidningen Läs&Skriv till en och samma adress
  • får gå in gratis på Dysleximässan under året (gäller för tre personer)

Medlemskapet kostar 500-800 kronor per år. Stödmedlem saknar rösträtt i förbundet.

Bli stödmedlem - organisation, skola, bibliotek privatperson (500 kr)

Bli stödmedlem - företag (800 kr)

Ämnen