Dags att föreslå ny förbundsstyrelse

Nomineringar ska vara inne senast den 1 juni 2019.

Valberedningen: april 2019

Till medlemmar, distrikt, föreningar, revisorer och förbundsstyrelse

Upprop till alla medlemmar

 

Dags att föreslå ny förbundsstyrelse!

Då har vi gått in i ett nytt år - 2019.  För Dyslexiförbundet innebär 2019 kongressår, vilket är ett spännande år eftersom ny förbundsstyrelse ska väljas. Vi i valberedningen vill uppmana er att nominera till den nya förbundsstyrelsen, till revisorer och till valberedning. Kongressen är den 19-20 oktober och nomineringarna skall vara inne senast den 1 juni. Detta innebär att ni har ett par månader på er att finna de personer ni vill nominera! Tänk på att fråga personen om de vill ställa upp och att denna har tid och vill jobba för förbundet.

Ni kan nominera till följande poster i förbundsstyrelsen; ordförande, vice ordföranden, ekonomiansvarig, ledamöter och suppleanter. Dessutom kan ni nominera revisorer och ny valberedning.

Era nomineringar skall vara skriftliga till adress: e-posta till valberedningen@dyslexi.org. Har ni frågor angående valen ring Kjell-Åke Eriksson på mobil 070 360 24 25. Alla medlemmar, lokalföreningar och distrikt har möjlighet att nominera. Var noga med att ange vem som ni nominerar. Det går inte att nominera anonymt. Vem som ni nominerat är dock endast en uppgift för valberedningen, vilken denna inte lämnas vidare. För fullständiga kontaktuppgifter till valberedningen – se förbundets hemsida.

Vi i valberedningen ser fram emot alla era nomineringar!

 

Hälsningar från valberedningen som består av.

Kjell Åke Eriksson sammankallande fr. Västra Götaland

Lars-Göran ”Valle” Lehrmark fr. Stockholm Län

Ingrid Andersson fr. Skåne

Bengt Westling fr. Norrbotten

Evelina Östlund fr. Dalarna

 

 

Ämnen:

Bifogat material

Fil valberedningen_upprop_2019.docx