Dyskalkylirapport

Den här rapporten handlar om dyskalkyli och räknesvårigheter i arbetslivet.
Ämnen:

Bifogat material

PDF icon Broschyr om dyskalkyli (pdf)