Dyslexiveckan

Bild som använts i samband med dyslexiveckan.
Bild från Dyslexiveckan 2017 och 2018.
Den Europeiska Dyslexiveckan har anordnats sedan år 2002. Initiativtagare är det Europeiska Dyslexiförbundet - EDA. Veckan arrangeras årligen den första hela veckan i oktober.

Under veckan anordnas många evenemang runt om i landet med syfte att informera och väcka intresse. Dyslexiförbundet har varit initiativtagare och pådrivare i Sverige.
Arrangörer för de många evenemangen är ofta förbundets föreningar men även Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn - FDB, Svenska Dyslexiföreningen, ABF, MTM, kommuner, bibliotek har engagerat sig.

Varje år är det 60-100 arrangemang runt om i landet; informationsbord, Öppna hus, föreläsningar, debatter med mera.

Vill man engagera sig i Dyslexiveckan kan man kontakta Dyslexiförbundet för att då erhålla vissa tidningar, trycksaker och affischer med mera utan kostnad till sitt evenemang. 
OBS! Det gäller enbart juridiska personer; föreningar, förvaltningar, bibliotek mm.

Förbundet har kopplat intressepolitiska teman till veckan men det är inget krav att man som arrangör måste följa dessa. Det räcker med att informera och med läs-, skriv- och räknesvårigheter på olika sätt.

Dyslexiförbundets teman har varit:

  • Hitta ditt sätt att läsa!
  • Rätt till tillgängliga läromedel
  • Rätt till hjälpmedel
  • Vrid skolan rätt! med krav på en dyslexivänlig skola.
  • Fungerande Skolbibliotek

Ämnen