Dyslexiveckan

Europeiska Dyslexiveckans logga

Den Europeiska Dyslexiveckan har anordnats sedan år 2002. Initiativtagare är det Europeiska Dyslexiförbundet – EDA. Veckan arrangeras årligen den första hela veckan i oktober. Under veckan anordnas många evenemang runt om i landet med syfte att informera och väcka intresse. Dyslexiförbundet har varit initiativtagare och pådrivare i Sverige.
Arrangörer för de många evenemangen är ofta förbundets föreningar men även Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn - FDB, Svenska Dyslexiföreningen, ABF, MTM, kommuner, bibliotek mfl har engagerat sig.

Varje år är det 60-100 arrangemang runt om i landet; informationsbord, Öppna hus, föreläsningar, debatter mm mm.

Vill man engagera sig i Dyslexiveckan kan man kontakta Dyslexiförbundet för att då erhålla vissa tidningar, trycksaker och affischer mm utan kostnad till sitt evenemang. OBS! enbart juridiska personer; föreningar, förvaltningar, bibliotek mm.

 Förbundet har kopplat intressepolitiska teman till veckan men det är inget krav att man som arrangör måste följa dessa. Det räcker med att informera på olika sätt.

 Dyslexiförbundet teman har varit

  • Hitta ditt sätt att läsa!
  • Rätt till tillgängliga läromedel
  • Rätt till hjälpmedel
  • Vrid skolan rätt! med krav på en dyslexivänlig skola.
  • Fungerande Skolbibliotek

Ämnen