Eldsjälen Johan Peters

Johan Peters
Det är med stor sorg vårt förbundet har fått tagit del av att en av våra ELDSJÄLAR och ordförande för Stockholms Län har avlidit Johan Peters.

Fina underbara älskade Vän!

Vi är oerhört tacksam för att vi fick lära känna dig och samarbeta om en så viktig fråga som Dyslexi.

Johan Peters en eldsjäl som alltid har en plats i våra hjärta ! 

Vi har delat erfarenheter och stöttat varandra ! Du har betytt så mycket för många!  
Vi kommer fortsätter jobba med dessa frågor medan du är en underbar ”Dysseängel” i himlen o vakar över din familj och oss! Du fattas oss! Vila i frid 

Ämnen: