"Finare än Oscarspriset"

Arbetsförmedlaren Kent Sköld fick det första Dyslexipriset. Se det filmade sammandraget från prisutdelningen.

Arbetsförmedlaren Kent Sköld har fått 2015 års Dyslexipris för sina insatser för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Dyslexipriset delades ut i samband med invigningen av Dysleximässan i Göteborg.

Under sitt tacktal berättade Kent om sina egna läs- och skrivsvårigheter, men också om sin lätthet för det muntliga. Han beskrev arbetet på Arbetsförmedlingen, bland annat hur han bidragit till bättre rutiner för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos arbetssökande. Resultatet är att man numer snabbare kan ge rätt stöd.

Ämnen:

Relaterade artiklar

Första Dyslexipriset till Kent Sköld
Lyckad Dysleximässa 2015
Dyslektiker kan få extra hjälp på jobbet