Kontakt förbundsstyrelse

Nuvarande styrelse

forbundsstyrelsen(at)dyslexi.org

Ordinarie ledamöter:

Catrine Folcker, förbundsordförande (Västra Götaland).
catrine.folcker(at)dyslexi.org
070-842 02 62

Harri Åman, 1:e vice ordförande (Västmanland)
harri.aman(at)dyslexi.org
Distriktansvar: Dalarna, Gotland

Veronika Ledin, ekonomiansvarig
veronika.ledin(at)dyslexi.org

Joakim Uppsäll-Sjögren, ledamot (Skåne)
joakim.uppsall-sjogren(a)dyslexi.org
Distriktansvar: Östergöland, Värmland

Inger Rålenius, ledamot (Stockholm)
inger.ralenius(at)dyslexi.org
Distriktansvar: Stockholm, Uppsala samt samordnare 

Ingeborg Balhausen, ledamot (Skåne)
ingeborg.balhuizen(at)dyslexi.org
Distriktansvar: Skåne, Halland

Torbjörn Lundgren, ledamot (Stockholm)
torbjorn.lundgren(at)dyslexi.org
Distriktansvar: Blekinge, Örebro

Ersättare:
Ulrika Ekman, ersättare (Västmanland)
ulrika.ekman(at)dyslexi.org
Distriktansvar: Västernorrland, Jönköping

Bengt Westling, ersättare (Norrbotten)
bengt.westling(at)dyslexi.org
Distriktansvar: Norrbotten, Västerbotten

Pernilla Söderberg-Juhlander, ersättare (Växjö)
pernilla.soderberg(at)dyslexi.org
Distriktansvar: Västmanland, Västra Götaland

 

 

 

 

Ämnen