Kontakt förbundsstyrelse

Bild på ledamöter i Dyslexiförbundets styrelse 2020-2022. Bild: Ester Hedberg
Från vänster: Bengt Vestling, Mige Lundahl, Lisbeth Flodman, Catrin Folcker, Gudbjörg Gudjonsdottir (har avsagt sig sitt uppdrag), Bengt-Erik Johansson (har avsagt sig sitt uppdrag), Elona Blomqvist, Ann Byrhult Pålsson och Harri Åman. Bild: Ester Hedberg
Nuvarande styrelse

Ordinarie

Ann Byrhult Pålsson,Tillförordnad ordförande (Skåne)
ann.byrhult-palsson(at)dyslexi.org
070-824 22 23

Catrine Folcker,Ledamot (Västra Götaland)
Ekonomiansvarig.
catrine.folcker(at)dyslexi.org
070-842 02 62

Mige Lundahl,Ledamot (Skåne)
mige.lundahl(at)dyslexi.org
072-350 86 61

Elona Blomqvist,Ledamot (Västra Götaland)
elona.blomqvist(at)dyslexi.org
070-324 10 71

Lisbeth Flodman,Ledamot (Sörmland)
lisbeth.flodman(at)dyslexi.org 
073-727 16 62

Bengt Westling,Ersättare (Norrbotten)
bengt.westling@dyslexi.org

Harri Åman,Ersättare (Västmanland)
harri.aman(at)dyslexi.org
070-849 57 29

 

 

Ämnen