Föreningbrev 1 2017

Föreningsbrev
1-2017

Mars 2017
Redaktör Bengt-Erik Johansson, Tel 070-238 63 20, bengt.erik.johansson@dyslexi.orgmailto:bengt.erik.johansson@dyslexi.org

Vi vill börja med att be om ursäkt för ett försenat Föreningsbrev. Hoppas på förståelse

Efterarbete från kongressen

Arbete pågår för fullt med uppdatering av nya loggor och andra stadgeändringar. Postnord slarvade tyvärr bort de påskrivna justerade protokollet från kongressen. Därför var kansliet tvungen att få in nya underteckningar innan verkställande kunde ske. Distrikt och föreningsårsmöten behöver också fastställa förändringarna lokalt.

Exempel på en viktig stadgeförändring: Det åligger Distrikt respektive lokalförening att sända sina egna årsmöteshandlingar till Förbundet. Lokalföreningarna ska skicka både till Distrikten och Förbundet. Följande handlingar skall sändas före den 1 juli. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, samt styrelse- och uppdragslista.

Förbundet bifogar kongressprotokollet för att se detaljer kring förändringarna. 
 

Mässan

Mässan hålls i år i Gävle Högskola den 20- 21 oktober 2017. Några av årets föreläsare är:
Idor Svenson – docent och forskare vid Linnéuniversitetet som forskar om alternativa verktyg/appar för elever med skrivsvårigheter och dyslexi.
Dysse – Petra Nylén och Niklas Nilsson föreläser om hur det är att ha ”dysse”.
Anita Hjälme – fil.dr. och universitetslektor emerita i pedagogik som har forskat om läs- och svårigheter/dyslexi och läs- och skrivinlärning.  Anita startade dyslexilinjen på Gävle Komvux. 
Gunnar Sjöberg – universitetslektor vid Umeå universitet som forskar om matematiksvårigheter.
* Susanna cederquist Se hela bilden av dyslexi,med styrkor.

Totalt kommer cirka 40 föreläsare och lika många utställare. Ta chansen att bekanta dig med olika erfarenheter, alternativa verktyg och pedagogik.

Programmet i sin helhet läggs på denna hemsida i augusti 2017.

 

Förbundsråd
I år kommer förbundsrådet hållas i Gävle, Scandic CH den 22 oktober. Kallelse utsänds av förbundsstyrelsen minst 2 månader och handlingar utsänds minst 5 veckor före förbundsrådets öppnande.

Almedalen

Förbundsstyrelsen har beslutat att avstå från att delta i årets event. Dels på grund av att det är ett mellanår mellan valen och dels på grund av att förbundet behöver spara in kostnader. Däremot kommer undertecknad att medverka i mindre skala. Då som styrelseledamot i Handikappförbundet (som byter namn till Funktionsrätt Sverige den 18 maj). Datum är den 5:e till den 7:e juli.

Medlemsutbildning i Eskilstuna den 22 – 23 april
Program och anmälan har sänts ut till alla distrikts- och föreningsordförande enligt inlagda kontaktuppgifter i nya medlemsregistret. Vi är i skrivande stund ca 20 anmälda plus styrelsen. Inbjudna externa föreläsare är Carin Thurfjell från ABF. Carin kommer hålla om bland annat Att arbeta ideellt och framgångsrikt inom funktionshindersrörelsen och hålla i vision samt värdegrund. Vidare kommer Johan Bysell – Johan har en examen i psykologi och kommunikationsvetenskap och mångårig erfarenhet av förändringsarbete utifrån ett systemiskt och lösningsorienterat synsätt. Johan har varit med och skrivit böckerna Här, nu och framåt samt Det finns alltid ett sätt: lösningsfokus och adhd. 

 

Medlemsavgifter från och med 2017:
Påminnare: Ni som inte har betalt medlemsavgift för 2017.

En person, 200 kr.
Ungdom i eget hushåll tom året man fyller 25 år, 75 kr.
Familjer: första medlem 175 kr, följande 25 kr/st. Minimiavgift 200 kr. Maximiavgift 300 kr.
Avgifterna är årsavgifter och ska hädanefter inbetalas på Bankgiro 5080-8740 tillsammans med det OCR-nummer som skickas ut till var och en.

 

Förbundssidor i Läs & Skriv
Tidningen Läs & Skriv har förbundssidor med föreningsnotiser, kalendarium mm.
Om ni har något arrangemang kontakta oss gärna. Glöm ej att ange Namn, Plats, Ort, Dag, Tid och om anmälan behövs. Ange i så fall ett telefonnummer för anmälan eller info.
Är det något spännande eller roligt på gång i er förening?  Berätta om det på förbundsuppslaget. Skicka in en eller ett par bilder och en kort text. Ny vikarierande redaktör för tidningen är Ylva Bjelle. Ni kan maila direkt till ylva.bjelle@dyslexi.org

Följ förbundet på Internet
I Föreningsbrevet skrivs endast om ”föreningsnyheter”.
Om ni vill följa vad som händer i förbundet och i Dyslexivärlden – följ oss på vår hemsida www.dyslexi.org och på Facebook.

 
Bästa hälsningar

Benke och Erik
 
Bilagor: Kongressprotokoll, styrelse- och uppdragslista samt Distriktens kontaktpersoner.

Ämnen

Bifogat material

Fil styrelselista_2017.docx
Fil 08.styrelsensuppdragslista2016.docx
PDF icon kongressen_arsmote_2016.pdf
Fil 08._kontaktpersoner_fs-foreningarna_1.docx