Föreningsbrev


Föreningsbrevet sänds ut vid 4-6 tillfällen per år.

Det innehåller info av speciellt intresse för förbundets föreningar.

Det sänds från förbundskansliet per post till föreningens postmottagare.

Det sänds även som e-mail till föreningens mottagare av e-mail. Denna person kan sedan sända vidare till andra styrelsemedlemmar.

Föreningsbrevet publiceras även här på denna sida. Det kan ta några dagar innan Föreningsbrevet syns här.

2020
Föreningsbrev 3-2020

Föreningsbrev 1-2020


2019
Föreningsbrev 5-2019

Föreningsbrev 4-2019

Föreningsbrev 3-2019

Föreningsbrev 2-2019

Föreningsbrev 1-2019


2018

Föreningsbrev 3-2018

Föreningsbrev 2-2018

Föreningsbrev 1-2018 del 1

Föreningsbrev 1-2018 del 2


2017

Föreningsbrev 2-2017

Föreningsbrev 1-2017


2016

Föreningsbrev 3-2016

Föreningsbrev 2-2016

Föreningsbrev 1-2016


2015

Föreningsbrev 4-2015

Föreningsbrev 2-2015

Föreningsbrev 1-2015


2014

Föreningsbrev 3-2014

Föreningsbrev 2-2014


2013

Föreningsbrev 1-2013

Föreningsbrev 2-2013

Föreningsbrev 3-2013

Föreningsbrev 4-2013

Föreningsbrev 5-2013

Föreningsbrev 6-2013

Föreningsbrev 7-2013


2012

Föreningsbrev 1-2012

Föreningsbrev 2-2012

Föreningsbrev 3-2012