Föreningsbrev 2 / 2012

Augusti 2012. Innehåll: Dyslexivecka 1-7 oktober, Dysleximässa i Jönköping 26 - 27 oktober, Inbjudan till Förbundsråd 26 – 28 oktober, Kontaktpersoner FS -föreningar, Beställ Roll-Ups omedelbart! plus diverse info i notisform.

Ladda ned bilagor i spalten till höger!

Dyslexivecka 1-7 oktober 2012.
Dyslexivecka arrangeras den 1-7 oktober 2012. Nu är det hög tid att sända in era aktiviteter till förbundet och beställa material.  Vi önskar era svarsblanketter absolut senast den 13 september.
Temat för veckan blir ”Vrid skolan rätt!” – samma som förra året samt ”Att läsa på många sätt” i samarbete med biblioteken. Se bilaga till detta Föreningsbrev.
Vi kommer även att satsa på att rekrytera nya medlemmar.

Dysleximässa i Jönköping 26 - 27 oktober.
Planeringen är nu i full gång för höstens dysleximässa i Jönköping.
*Vi ordnar liksom senast en Festkväll på mässan på fredag kväll 26 oktober.
Mässan följs upp av Förbundsråd och Nordiskt ungdomsmöte den 26-28 oktober.

Inbjudan till Förbundsråd 26 – 28 oktober.
En representant för varje länsavdelning inbjuds till Förbundsråd i Jönköping den 26-28 oktober 2012. Det går även bra att mot en högre avgift anmäla observatörer till förbundsrådet. Se särskild inbjudan till länsavdelningarna.

Kontaktpersoner FS - föreningar.
Förbundsstyrelsen har sett över kontaktpersonerna. En uppdaterad lista sänds med i Föreningsbrevet. Ta gärna kontakt med er FS-ledamot.

Notiser och kalendarie i Läs & Skriv.
Tidningen Läs & Skriv har ett Kalendarium som är öppet för föreningar m.fl.
Sänd in ert arrangemang till...
Ange Namn, Plats, Ort, Dag, Tid och om anmälan behövs. Ange i så fall ett telefonnummer för anmälan eller info.

Översyn av tidningen Läs & Skriv.
Tidningen Läs & Skriv har omarbetats och kommer snart ut i ett något mindre format med mer magasinskänsla. De nya förändringarna träder i kraft från nr 4 i år. Vi hoppas att formatet kommer att tilltala läsare och annonsörer.

Nytt medlemsregister.
Under hösten kommer att arbetas på att köpa in ett nytt medlemsregister. Det nya registret kommer förhoppningsvis ge helt nya möjligheter för förbund och föreningar att kommunicera enkelt och smidigt med medlemmarna via e-post och e-brev. Vi räknar med att det nya registret kommer att vara i drift mars 2013.

Kansliet flyttar i februari.
Det är nu klart att förbundskansliet kommer att flytta efter nyår. Förbundet är uppsagt från nuvarande lokal. Vi kommer att söka en betydligt mindre lokal eftersom ekonomin är ansträngd och personalstyrkan blivit mindre.

”Tillgänglighet lönar sig”.
Handikappförbunden släppte en rapport under sommaren, där förbundet medverkar i finansieringen. Rapporten påvisar att tillgänglighet lönar sig. Den fullständiga rapporten kan laddas ned från www.hso.se

Följ förbundet på hemsidan.
Om ni vill följa vad som händer i förbundet och i Dyslexivärlden – följ oss på denna hemsida www.dyslexi.org. I Föreningsbrevet skrivs endast om ”föreningsnyheter”.
På Startsidan kan du även prenumerera på ett Nyhetsbrev som kommer per e-post var fjortonde dag ungefär.

Beställ Roll-Ups omedelbart!
Just nu producerar vi Roll-ups för föreningarna. Det finns fortfarande chans att beställa om ni missat. Ring idag till kansliet. Pris 2.500 inkl frakt och moms.

Bästa hälsningar och
En aktiv och framgångsrik höst önskas oss alla!
Benke och Sven

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon bestallningsblankett_foreningar.doc
Microsoft Office document icon dyslexiveckan_foreningsinfo_1.doc
Microsoft Office document icon kontaktpersoner_fs-foren.doc
Microsoft Office document icon inbjudan_f-rad_2012.doc
Microsoft Office document icon anm_blank_f-rad_26_-28_okt_12.doc