Föreningsbrev 2-2017

Här kan du läsa år 2017:s andra föreningsbrev.

Maj 2017
Redaktör Bengt-Erik Johansson, Tel 070-238 63 20, bengt.erik.johansson@dyslexi.org

Efterarbete från kongressen

Beslut om namnändring. Arbete med uppdatering av nya loggor är nu klara. Ett speciellt tack riktas till Mige Lundahl i Skåne och vår volontär Anne Sahlin för deras insatser. Viktigt att alla Distrikt och föreningar genomför beslut om namnändring och andra stadgeändringar. Är ni osäkra på hur ni ska agera kan ni kontakta förbundet.

Påminnelse om att skicka in era handlingar till Förbundet

Det åligger Distrikt respektive lokalförening att sända sina egna årsmöteshandlingar till Förbundet. Lokalföreningarna ska skicka både till Distrikten och Förbundet. Följande handlingar skall sändas före den 1 juli. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, samt styrelse- och uppdragslista.
Ungefär hälften av alla föreningar har skickat in sina handlingar i skrivande stund.

Dyslexiveckan

Dyslexiveckan är i år den 2 - 8 oktober 2017. Uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter på din skola, ditt bibliotek eller helt enkelt där du är!Tema. Den europeiska dyslexiveckan 2017 har samma angelägna tema som förra året: "Hitta ditt sätt att läsa!".

Ladda ned material.

Ladda ned affisch och folder på vår hemsida.

Anmäl ett evenemang som ni ska ha under veckan.

På hemsidan kommer alla event under Europeiska Dyslexiveckan publiceras. De är spridda över hela landet och under hela veckan. Tveka inte att anmäla ett evenemang redan nu! Anmäl dem via hemsidan: https://www.dyslexi.org/skrivknuten/dyslexiveckan-2018

Världsdyslexidagen

Världsdyslexidagen infaller den 5 oktober 2017. Precis som förra året kommer vi att driva kampanjen #formadinbokstav under denna dag. Hoppas att även du uppmärksammar läs- och skrivsvårigheter den 2-8 oktober 2017!

Mässan

Mässan hålls i år i Gävle Högskola den 20- 21 oktober 2017. Några av årets föreläsare är:
Idor Svenson – docent och forskare vid Linnéuniversitetet som forskar om alternativa verktyg/appar för elever med skrivsvårigheter och dyslexi.
Dysse – Petra Nylén och Niklas Nilsson föreläser om hur det är att ha ”dysse”.
Anita Hjälme – fil.dr. och universitetslektor emerita i pedagogik som har forskat om läs- och svårigheter/dyslexi och läs- och skrivinlärning.  Anita startade dyslexilinjen på Gävle Komvux. 
Gunnar Sjöberg – universitetslektor vid Umeå universitet som forskar om matematiksvårigheter.
* Susanna Cederquist Se hela bilden av dyslexi, med styrkor.

Totalt kommer cirka 40 föreläsare och lika många utställare. Ta chansen att bekanta dig med olika erfarenheter, alternativa verktyg och pedagogik.
Programmet i sin helhet läggs på denna hemsida i augusti 2017.

Förbundsråd

I år kommer förbundsrådet hållas i Gävle, Scandic CH den 22 oktober. Kallelse bifogas i detta föreningsbrev. Enligt stadgarna skall detta utsänds av förbundsstyrelsen minst 2 månader och handlingar utsänds minst 5 veckor före förbundsrådets öppnande.

Almedalen

Förbundsstyrelsen har beslutat att avstå från att delta i årets event. Dels på grund av att det är ett mellanår mellan valen och dels på grund av att förbundet behöver spara in kostnader. Däremot kommer undertecknad att medverka i mindre skala. Då som styrelseledamot i Handikappförbundet (som bytte namn till Funktionsrätt Sverige den 18 maj). Datum är den 5:e till den 7:e juli.

Hearing

I samarbete med Svenska Dyslexiföreningen, Specialpeda­gogiska skolmyndigheten, Svenska Dyslexistiftelsen och Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn ordnades en fullsatt och mycket populär hearing med Dyslexiförbundets beskyddare prins H.K.H Prins Carl Philip och i panelen fanns bland andra Gustav Fridolin. Följ oss på sociala media.

Medlemsutbildning i Eskilstuna den 22 – 23 april

Tack för alla som ställde upp och gjorde utbildningen så bra som den faktiskt blev. Förbundet tog emot feed back från er deltagare och det var mestadels ros vilket är roligt. Det som kan förbättras till nästa år är att mer specifika utbildningar som medlemsregistret skall förläggas separat för de som hanterar frågan. Vad önskas för tema till nästa år? Observera att det är valår 2018. Kanske bör man bjuda in samtliga politiker och ställa frågan om hur de hanterar tillgänglighetsfrågorna inte minst i skolan?

Utbetalning till Distrikt/Föreningar

Utbetalningar till Distrikt och föreningar kommer att sammanställas som vanligt på halvårsbasis dvs januari till sista juni. I bästa fall kommer utbetalningarna kunna ske innan sommaren.  

Projektet Orden på Jobbet

Vi söker fortfarande ambassadörer till projektet. Maila bengt-erik.johansson@dyslexi.org för intresseanmälan.

Läsarundersökning för Läs & Skriv klar!

För ett par veckor sedan genomförde vi en läsarundersökning som skickades ut till landets Distrikt och föreningar. Vi har fått in bra respons med i huvudsak ros angående bland annat tidningens innehåll men hoppas kunna använda kritiken för att göra tidningen ännu bättre.
Slutligen vill vi tacka alla som tog sig tid på att svara på enkäten!

Kansliet

Arbetsmiljön på kansliet har varit och är ansträngd. Av detta skäl kommer vi att förändra växelns öppettider till följande tider: måndag till torsdag har växeln öppet mellan klockan 11.00 – 15.00. Fredagar stängt.
Skrivknuten nås som vanligt under kontorstid på 08-665 17 08. För de av er som vill få ut vår informatör till ert Distrikt/Förening går det bra att kontakta Skrivknuten, Inger Rålenius. Dyslexiförbundet tar ut en självkostnadsersättning. För detaljer kontakta Inger.
Ny kanslichef. Nuvarande kanslichef Erik Hall tackar för den tid som har varit men har på eget initiativ beslutat sig att avsluta sin anställning hos Dyslexiförbundet. Hans sista dag blir den 7 juni och vi tackar för hans insats. Under tiden förbundet söker en ersättare till tjänsten kommer undertecknad agera som t.f kanslichef. Kerstin Ivarsson slutar sin anställning på förbundet den 2 juni och ersätts av Janet Eltebo. Janet kommer dels att arbeta med Arvsfondsprojekten men också med event och Dysleximässan.

Styrelse/valberedning

Ekonomiansvarig, Mats Åhlin i Förbundets styrelse har valt att avsäga sig sitt förtroendeuppdrag i styrelsen.
Valberedningen är informerad och söker med ljus och lykta efter en efterträdare. För namnförslag var vänlig kontakta valberedningen@dyslexi.org.

Förbundssidor i Läs & Skriv

Tidningen Läs & Skriv har förbundssidor med föreningsnotiser, kalendarium mm.
Om ni har något arrangemang kontakta oss gärna. Glöm ej att ange Namn, Plats, Ort, Dag, Tid och om anmälan behövs. Ange i så fall ett telefonnummer för anmälan eller info.
Är det något spännande eller roligt på gång i er förening?  Berätta om det på förbundsuppslaget. Skicka in en eller ett par bilder och en kort text. Ny vikarierande redaktör för tidningen är Ylva Bjelle. Ni kan maila direkt till ylva.bjelle@dyslexi.org

Följ förbundet på Internet

I Föreningsbrevet skrivs endast om ”föreningsnyheter”.
Om ni vill följa vad som händer i förbundet och i Dyslexivärlden – följ oss på vår hemsida www.dyslexi.org och på Facebook. https://www.facebook.com/dyslexiforbundet/

Bästa hälsningar

Benke och Erik
 
Bilagor: Inbjudan till Förbundsråd

Ämnen

Bifogat material

Fil kallelse_forbundsrad_2017_benkekorr_005.docx