Föreningsbrev 3 2012

Innehåll: Förslag till nya stadgar - Remissomgång, Namntävling för vår nya "bioapp", Nytt utseende på tidningen Läs & Skriv mm

Nov 2012. Redaktör Sven Eklöf

Förslag till nya stadgar.
Förslag till nya stadgar sänds nu på remiss till alla föreninger. Synpunkter och förslag ska vara inne senast den 28 februari 2013.

Dyslexiveckan 1-7 oktober 2012 blev lyckad.
Årets vecka är nog den mest lyckade av alla. I år räknade vi till ca 300 olika evenemang, eftersom biblioteken satsade stort. Vi fick även en hel del uppmärksamhet i regionala media, både tidningar, radio och tv.
Vi har redan påbörjat planeringen för nästa års vecka tillsammans med Digidel och intresserade länsbibliotek.

Nästa års Dyslexivecka blir den 7 - 13 oktober 2013.

Dysleximässan i Jönköping 26 - 27 oktober.
Vi har nu just kommit hem från en lyckad mässa i Jönköping. Vi slog rekord i antal utställare – 47 st. Besökarna var ca 1300 på två dagar – kanske en liten besvikelse. Förbundsstyrelsen framför ett hjärtligt tack till alla frivilliga funktionärer. Utan ert jobb vore inte mässan möjlig. Glädjande nog fick förbundet under mässan 300 nya medlemmar!

Nästa års mässa blir den 25-26 oktober i Sollentuna.

Förbundsrådet 28 oktober.
Sedvanligt Förbundsråd genomfördes i Jönköping. Förbundsstyrelsen informerade om aktuella skolfrågor, om projektet ”Talande textremsa”, stadgerevisionen samt om en omstart av ungdomsarbetet i förbundet.

Nystart för ungdomsarbetet.
Förbundsstyrelsen har beslutat att göra en omstart av ungdomsarbetet och att skära ned på ambitionen att bilda ett nytt Ungdomsförbund. Istället satsas på att starta en ungdomssektion med egen styrelse och ekonomi inom förbundet. Förbundsrådet gav sitt godkännande till detta beslut. Mer information kommer på nyåret till föreningarna.

Förbundssidor i Läs & Skriv.
Tidningen Läs & Skriv har förbundssidor med föreningsnotiser, kalendarium mm.
Sänd in ert arrangemang till forbundet@dyslexi.org. Ange Namn, Plats, Ort, Dag, Tid och om anmälan behövs. Ange i så fall ett telefonnummer för anmälan eller info. Om ni har artiklar eller notiser, tänk på att sända med bilder – gärna flera - tillsammans med korta texter.

Nytt utseende på tidningen Läs & Skriv.
Tidningen Läs & Skriv har omarbetats och kom ut med sitt första nummer i nytt format i samband med mässan. Annonsförsäljningen i tidningen har varit vikande, och detta är även ett försök att vända den trenden. Hoppas ni gillar den nya tidningen!

Nytt medlemsregister.
Under hösten kommer att arbetas på att köpa in ett nytt medlemsregister. Det nya registret kommer förhoppningsvis ge helt nya möjligheter för förbund och föreningar att kommunicera enkelt och smidigt med medlemmarna via e-post och e-brev. Vi räknar med att det nya registret kommer att vara i drift i mars 2013.

Kansliet flyttar i februari.
Det är nu klart att förbundskansliet kommer att flytta efter nyår. Förbundet är uppsagt från nuvarande lokal. Kansliet kommer att flytta till en fin lokal i Sundbyberg.

”Tillgänglighet lönar sig”.
Handikappförbunden släppte en rapport under sommaren, där förbundet medverkar i finansieringen. Rapporten påvisar att tillgänglighet lönar sig. Den fullständiga rapporten kan laddas ned från www.hso.se

På förbundet finns små röda tillgängliga böcker ni kan beställa gratis.

Följ förbundet på hemsidan.
Om ni vill följa vad som händer i förbundet och i Dyslexivärlden – följ oss på vår hemsida www.dyslexi.org.
I Föreningsbrevet skrivs endast om ”föreningsnyheter”.
På hemsidan kan du även prenumerera på ett Nyhetsbrev som kommer per e-post var fjortonde dag ungefär.

Namntävling för vår nya ”bioapp”.
Projektet ”Talande textremsa” har utlyst en pristävling om ett namn på applikationen för smartphone för att lyssna på texten på film. Läs mer om tävlingen på dyslexi.org.

 

Bästa hälsningar

Benke och Sven

 

Bilagor:

Till alla

Remissomgång Nya stadgar för Dyslexiförbundet FMLS

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon fs_forslag_rev_anvisningar_foreskrifter.doc
Microsoft Office document icon fs_forslag_rev_lokal-stadgar.doc
Microsoft Office document icon fs_forslag_rev_distrikt-stadgar.doc
Microsoft Office document icon fs_forslag_till_riksstadgar.doc
Microsoft Office document icon missiv_remiss_stadgar.doc
Microsoft Office document icon f-brev_nr_3_12.doc