Föreningsbrev 3 2013

Innehåll: Dags för årsmöten. Valberedningen önskar förslag. Det är dags att börja planera inför dyslexiveckan 7 - 13 oktober. Förbundskansliet har flyttat till Sundbyberg. Följ förbundet på hemsidan. Titta på tv-serie om dyslexi.

 

Mars 2013. Redaktör Sven Eklöf, tel 08-665 17 01, sven.eklof@dyslexi.org

Ladda ner bilagor i spalten till höger!

Dags för årsmöten.

Nu är det dags för årsmöten i lokalföreningar och länsavdelningar.

Lokalföreningarna skall efter årsmötet sända dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, styrelselista och årsmötesprotokoll till sin länsavdelning.

Till förbundet sänder lokalföreningen styrelselista, funktionärsanmälan, verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse.

Länsavdelningarna skall efter sitt årsmöte sända dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, styrelselista samt funktionärsanmälan till förbundet.

 

Förbundets valberedning önskar förslag.

Valberedningen önska förslag till ny förbundsstyrelse mm. Förslagen ska vara inne före den 1 juni.

Ett informationsblad och blankett sänds med som bilaga.

 

Planering redan igång för Dyslexiveckan 2013.

Redan nu är förbundet igång med planeringen för årets vecka.

I planeringsgruppen ingår biblioteken, Digidel och MTM. Vi kommer bland annat att lägga fokus på skolbiblioteken.

Ta redan nu kontakt med era bibliotek. För länsavdelningen är det länsbiblioteket det gäller. För lokalföreningarna kommunbiblioteken. Naturligtvis kommer vi även att satsa på skolfrågor under denna vecka.

Årets Dyslexivecka är den 7 - 13 oktober 2013.

 

Kansliet flyttade den 8 mars.

Kansliet flyttade till en fin lokal i Sundbyberg den 8 mars.

 

Följ förbundet på hemsidan.

Om ni vill följa vad som händer i förbundet och i Dyslexivärlden – följ oss på vår hemsida www.dyslexi.org. I Föreningsbrevet skrivs endast om ”föreningsnyheter”.

På hemsidan kan du även prenumerera på ett Nyhetsbrev som kommer per e-post var fjortonde dag ungefär.

 

TV-serie om dyslexi.

Den 19 mars börjar nästa serie om åtta barnprogram, som kommer att sändas i Barnkanalen och som handlar om barn med dyslexi. Hjälp till att sprida kunskap om detta. Kl 19.50 i Barnkanalen.

 

Bästa hälsningar

Benke och Sven

Bilagor:

Till alla                                                                         

Upprop från Valberedningen.

Blanketter för rapport om föreningsfunktionärer, styrelse mm.

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon funktionarsblankett.doc
Office spreadsheet icon styrelselista.mall_.xls
Microsoft Office document icon dessa_kandiderar_2013.doc
Microsoft Office document icon upprop_valberedning.doc
Microsoft Office document icon f-brev_nr_3_13.doc