Föreningsbrev 3 - 2014

Förbundet har nu bytt kanslichef, Dyslexidagarna 24-25 oktober 2014, Ungdomsmöte 24-26 oktober 2014, Förbundssidor i Läs & Skriv, Följ förbundet på Internet och på Facebook

Aug 2014. Redaktör Kaj Nordquist

 

Nu drar det ihop sig för en väldigt intensiv höst. Vi har många järn i elden för närvarande. Det finns chans att verkligen sätta Dyslexiförbundet FMLS på kartan.

Häng med på färden!

 

Dyslexiveckan 6-12oktober 2014.
Årets Dyslexivecka har som tema Rätten att läsa! Vi samarbetar med biblioteken,med Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn – FDBoch med Svenska Dyslexiföreningen. Föreningarna rekommenderas att ta kontakt med bibliotek, SvDFoch FDB på orten för gemensam planering.

Dessutom har vi ett material om hur landstingen hanterar dyslexi, som distrikten kan använda. Vi har även tagit fram ett intressepolitiskt material om kunskap och kvalitet i skolan – som är grunden för ”Rätten att läsa” för alla. Se bifogad Information samt beställningslista.

 

Förbundsråd25-26oktober 2014.
Inbjudan till Förbundsrådmed anmälningsblankett bifogas. Avgiften är 2.200 kr per ombud inklusive resor och två övernattningar, kost och fest mm.Anmälningar ska vara inne den 1 oktober.

 

Dyslexidagarna24-25oktober 2014.
Dyslexidagarna i Malmöbörjar nu ta form. Vi har många bra föreläsare och utställare klara redan. Inträdet är fritt, men vill man besöka föreläsningarna kostar det 100 kr för förbundets medlemmar. Andra betalar 400 kr. Biljetter kan köpas från förbundets hemsida. Se medsänd folder.

 

Ungdomsmöte 24-26oktober 2014.
En ungdomsrepresentant per distriktinbjuds till ungdomsmöte i samband med Dyslexidagarnaoch Förbundsrådet. Se riktlinjerna för ungdomssektionen i förbundet. Avgiften är 1000 kr per representant. Inbjudan biläggs.

 

Har föreningen hemsida?
Det finns möjlighet att få en egen hemsida på dyslexi.org. Anmäl ert intresse till Elisabeth Otterstadh. Det är mycket lätt att lära sig verktyget som skapar sidorna.

 

Förbundssidor i Läs & Skriv.
Tidningen Läs & Skriv har förbundssidor med föreningsnotiser, kalendarium mm.
Sänd in ert arrangemang till redaktion@dyslexi.org. Ange Namn, Plats, Ort, Dag, Tid och om anmälan behövs. Ange i så fall ett telefonnummer för anmälan eller info.
Om ni har artiklar eller notiser, tänk på att sända med bilder – gärna flera - tillsammans med korta texter.

 

Följ förbundet på Internet och på Facebook.
I Föreningsbrevet skrivs endast om ”föreningsnyheter”.
Om ni vill följa vad som händer i förbundet och i Dyslexivärlden – följ oss på vår hemsida www.dyslexi.org och på Facebook.

En viss förvirring har uppkommit i samband med att förbundet under våren startat upp ytterligare en facebook-grupp samt även en facebook-sida.
Varför så många olika? Vad är syftet? Vilka kan jag vara med i?
De olika grupperna/sidan är skapade för att nå ut till både allmänheten, medlemmarna och förtroendevalda runt om i landet.
Som förtroendevald kan man med fördel gå med i/gilla alla tre!
Läs den bifogade ”LATHUNDEN” över Förbundets nationella Facebook-grupper/sida.
Utöver dessa tre finns även ett flertal grupper/sidor skapade av distrikt- och lokalföreningarna runt om i landet.

 

Personalnytt.
Förbundet har nu bytt kanslichef. Kaj Nordquist har efterträtt Sven Eklöf.
Sven kommer dock att hjälpa till med att ro Dyslexidagarna i hamn mm.
Elisabeth Otterstadh är nu ansvarig för medlemsregistret med stöd av Thomas Hjärp.

 

Bästa hälsningar

Benke och Kaj

 

Bilagor:

Till alla                                                                                                                                                                                                       

Dyslexidagarna – Folder                                                               

Dyslexiveckan – Info + beställningsblankett                            

Info-blad om förbundet på FACEBOOK                                      

Till distrikten  

Inbjudan Förbundsråd + Anmälningsblankett

Inbjudan Ungdomsmöte + Anmälningsblankett, mm

Rapport över förbundets Landstingsenkät.

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon dagordning_ungsektionsmote.doc
Microsoft Office document icon anm_blank_ungdomsmoteokt14.doc
Microsoft Office document icon anm_blank_25_-26_okt_14.doc
Fil inbjudan_ungdomsmoteokt2014.docx
Microsoft Office document icon inbjudan_fr_2014.doc
Fil facebook.docx