Föreningsbrev 4-2015

Innehåll: Medlemsvärvningskampanj, Sponsorer och månadsgivare, Lotter och annan försäljning, Ordförandekonferens, Kalendarium 2016

8 december 2015. Redaktör Kaj Nordquist, Tel 08-665 17 01, kaj.nordquist@dyslexi.org

Nu börjar snart arbetet 2016. Här kommer 2015:s fjärde och sista uppdatering om vad som nu är aktuellt i förbundet.

Medlemsvärvningskampanj
Nu i december 2015 pågår en medlemsvärvningskampanj med en julbok som lockande inslag. Och den går faktiskt riktigt bra. På bara någon vecka, så har över 60 nya medlemmar gått med i vårt förbund.

Det finns planer på att göra nya kampanjer i samma ärende. Och vi behöver alla hjälpas åt att sprida budskapet. Alla behöver sprida informationen, både fysiskt och via sociala medier om att fler är välkomna som medlemmar i förbundet.

Dysleximässa
I oktober genomfördes den årliga Dysleximässan i Göteborg på Folkets hus. De föreläsare och utställare som hört av sig efter Dysleximässan, är nöjda och glada. Själva mässan inleddes bra av vår ordförande Bengt-Erik Johansson och Karin Pleijel, kommunalråd från Göteborg.

Dyslexipriset
Dyslexipriset, som instiftats av förbundet med stöd av Svensk talteknologi AB, delades ut för första gången till arbetsförmedlaren Kent Sköld. En mycket värdig pristagare som arbetat hårt för att förbättra situationen för människor med dyslexi, dyskalkyli, alltså läs, skriv och räknesvårigheter.I skrivande stund ser själva mässan till och med ut att ha gått med ett litet plus ekonomiskt.

Sponsorer och månadsgivare
Vi måste på alla möjliga sätt sprida information om möjligheten att ge en gåva eller att bli månadsgivare. Nu drar vi igång jakten på sponsorer och uppmanar alla i förbundet att leta bland sina kontakter efter möjliga finansiärer.

Det krävs uppslag om företag och personer på företagen som går att kontakta. Sponsrandet går inte igång av sig självt och vi hoppas att alla funktionärer i lokalföreningar, distrikt och inom riksförbundet är med.

Lotter och annan försäljning
Förbundet har en pressad ekonomi. Det är ingen nyhet precis. För så har det varit en rad år. Och vi har tidigare också tvingats minska vår personal. Så illa är det inte nu. Men vi klarar precis av de åtaganden som vi har och det på marginalen.

Det finns egentligen bara två sätt att få en bättre ekonomi. Den ena är att minska utgifterna. Och det finns säkerligen några mindre utgifter som kan minskas, men där finns inte några större pengar att hämta.

Den andra metoden är att öka sina intäkter. Och där måste vi vara mer kreativa. Det går att hitta fler som vill och kan stödja vår verksamhet. Det går att hitta ny verksamhet som kan ge mer pengar. Och det går att faktiskt dra in en del pengar genom lotteriförsäljning och att sälja andra saker där överskottet går till förbundet. Så låt oss 2016 hitta fler vägar att dra in pengar till vår verksamhet.

Kongress 2016
Till kansliet bör anmälas vilka som blir kongressombud redan 1 augusti för att alla handlingar ska kunna skickas ut i rätt tid.

Så här står det i våra stadgar:

Kongressen ska utlysas senast den 1 februari kongressåret.

Handlingar ska vara ombuden tillhanda minst fem (5) veckor före kongressens öppnande.

Vid en kongress, så behandlas inte bara gången verksamhet och årsbokslut. Nej där har ombuden och genom dem både distrikt och lokalföreningar möjlighet att föreslå förändringar och förbättringar inom förbundet och inom förbundets arbete.

Om motioner ska skrivas så kom ihåg det följande:

Motion till kongressen kan väckas av varje enskild medlem samt även av lokalföreningsstyrelser och av distriktsstyrelser. Motion från enskild medlem eller lokalförening ska inlämnas till respektive distrikts styrelse senast den 16 mars. Distriktets årsmöte yttrar sig därefter över motionen och sänder motion och sitt yttrande vidare till förbundet senast den 1 juni kongressåret.

Motionen ska med förbundsstyrelsens yttrande ingå i handlingarna till kongressen.

Och i korthet. Motioner måste vara inskickade till kansliet, alltså styrelsen, senast den 1 juni 2015. Om någon motion kommer senare, så kommer det inte att praktiskt kunna hinnas med att behandla den enligt konstens alla regler.

Ordförandekonferens
Inför varje kongress genomförs en Ordförandekonferens i april. Där fokus är den kommande verksamhetsplanen. Och Ordförandekonferensen blir 2016 i Eskilstuna den 9-10 april.

Valberedningen och kongressen 2016.
Inför kongressen kommer valberedningen att ta fram kandidater och därför har de nu satt igång sitt arbete. Vid alla kongresser väljs ordförande, styrelse och andra funktionärer. Så det tar tid att genomföra arbetet. Det är alltså hög tid att nominera kandidater till valberedningen.Kjell-Åke Eriksson, Ingrid Andersson, Linda Granberg, Magnus Nilsson och Lars-Göran ” Walle” Lehrmark. valberedningen@dyslexi.org

Ungdomssektionen
I Göteborg, så valdes en styrelse för ungdomssektionen enligt följande;

Ordförande Petra Nylén, sekreterare Evelina Östlund samt Johan Sallby, Tobias Svahn, Hanna Burman (kassör) valdes till ledamöter.

Förbundet avser att genomföra ett Ungdomsmöte i augusti 2016 i Skåne. Det blir den 31 juli till den 7 augusti och det ska vara ett Ungdomsmöte öppet för ungdomar från Europa och även svenska ungdomar förstås. Fortfarande fattas pengar för detta. Och alla som antingen själva eller genom andra kan bidra till finanseringen är välkomna.

Oktober 2016
Oktober nästa år kommer att bli en minst sagt intensiv månad inom förbundet.
Dysleximässan äger rum 21-22 oktober
Förbundskongressen 22- 23 oktober

Dysleximässan genomförs i Solnahallen i Solna. Och i vår tidning Läs- och Skriv kommer att fortlöpande publiceras information inför både kongressen och mässan. Se också vår hemsida, www.dyslexi.org

Dessutom kommer den europeiska dyslexiveckan 3-9 oktober att genomföras. Och en speciell dag för medvetenhet om dyslexi.

Komp & Assist
Förbundet äger ett aktiebolag vid namn Komp & Assist. Och genom det är det meningen att en försäljningsverksamhet ska bedrivas. Kolla gärna på web-shopen https://butik.dyslexi.org/

Nya medlemmar 2015
Glädjande nog så har förbundet i dag med marginal över 7 000 medlemmar!

Förbundssidor i Läs & Skriv
Tidningen Läs & Skriv har förbundssidor med föreningsnotiser, kalendarium mm.Sänd in ert arrangemang till kaj.nordquist@dyslexi.org
Ange Namn, Plats, Ort, Dag, Tid och om anmälan behövs. Ange i så fall ett telefonnummer för anmälan eller info.

Är det något spännande eller roligt på gång i er förening?  Berätta om det på förbundsuppslaget. Skicka in en eller ett par bilder och en kort text. Eller ring Eva eller Sara om ni vill ha hjälp.

Följ förbundet på Internet
I Föreningsbrevet skrivs endast om ”föreningsnyheter”.
Om ni vill följa vad som händer i förbundet och i Dyslexivärlden – följ oss på vår hemsida www.dyslexi.orgoch på Facebook.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter från och med 2014:
En person, 200 kr
Ungdom i eget hushåll tom året man fyller 25 år, 75 kr
Familjer: 1-2 personer 200 kr, följande familjemedlemmar, 25 kr/st.
Avgifterna är årsavgifter.

Och avslutningsvis följ oss också på sociala media, Facebook och Instagram:
dyslexi.org - informationssida som administreras av kansliet

Dyslexiförbundet FMLS - öppen för alla intresserade men för att kunna göra egna inlägg, så måste man ansöka om att få gå med i gruppen, 2419 medlemmar.

Nätverket Dyslexiförbundet FMLS - sluten grupp för förtroendevalda med 94 medlemmar där vi delger varandra goda tips och idéer.

Bengt-Erik Johansson har en egen hemsida också på Instagram

Delges relevanta nyheter, dela gärna med era Facebook-vänner.

Kalendarium för 2016
Vi bifogar ett Kalendarium inför 2016.

Bästa hälsningar

Och en God Jul och Gott Nytt År!

 

Ordförande Bengt-Erik Johansson och Kanslichef Kaj Nordquist

Bifogat material

Fil kalendarium_2016_dyslexiforbundet_fmls.docx
Fil foreningsbrev_4_2015.docx