Föreningsbrev nr 1-2014

Förbundslogga och brevlådor
Nyheter för dig som är förtroendevald.
Innehåll: Kalendarium för 2014, info från Kongress 2013, Nya medlemsavgifter, Medlemsrekryteringen avslutad, Nya stadgar, Medlemsrapport, Förbundssidor i Läs & Skriv, Följ förbundet på Internet, Planering för Dyslexiveckan 2014.

Febr 2014. Redaktör Sven Eklöf, tel 08-665 17 01, sven.eklof@dyslexi.org

 

Ladda ner bilagor under bifogade material!

 

Nu är det ett nytt Verksamhetsår med nya planer och arrangemang. Här kommer årets första uppdatering på allt som är aktuellt.

 

Kalendarium för 2014.

Vi bifogar Kalendarium för 2014.

 

Kongressen 25-27 oktober 2013.

Kongressen valde ny förbundsstyrelse, antog nya stadgar och en ny verksamhetsplan samt nya medlemsavgifter. Kongressprotokoll, stadgar och verksamhetsplan bifogas. Vill ni ha fler stadgar laddar ni antingen ned dem via hemsidan eller beställer dem från kansliet för 10 kr /st.

 

Nya medlemsavgifter i år.

Medlemsavgifter från och med i år:

En person - 200 kr

Ungdom i eget hushåll tom året man fyller 25 år - 75 kr

Familjer: första medlem - 175 kr, följande - 25 kr/st.

Avgifterna är årsavgifter.

De tidigare avgifterna för studerande och pensionärer är avskaffade.

 

Medlemsrekryteringstävlingen avslutad.

Under Dyslexiveckan genomförde förbundet en medlemsrekryteringstävling med pris till de föreningar som lyckas rekrytera flest medlemmar under veckan.

Föreningen i Ockelbo vann, tätt följd av Skellefteå och Malmö.

GRATTIS till de duktiga rekryterarna!

 

Nya stadgar och ”gamla” föreningsnamn.

Kongressen beslutade om nya stadgar på alla nivåer i förbundet. Därför måste varje förening sätta upp en ny punkt på dagordningen på årsmötet i vår – antagande av nya stadgar. Vi har sänt ut exempel via e-post.

”Länsavdelning” ersätts med ordet ”Distrikt”. Beträffande distriktens namn är det ingen ändring. Exempelvis är ”Dyslexiförbundet FMLS i Sörmland” fortfarande det rätta namnet.

 

Kallelse till Förbundsråd 26 okt 2014.

Vi bifogar till distrikten kallelse till Förbundsråd.

 

Medlemsrapport 2013.

Vi bifogar Medlemsrapport för 2013 att använda i era rapporter och bidragsansökningar.

Glädjande nog så slår förbundet rekord – vi är nära 7.000 medlemmar!

 

Förbundssidor i Läs & Skriv.

Tidningen Läs & Skriv har förbundssidor med föreningsnotiser, kalendarium mm.

Sänd in ert arrangemang till sven.eklof@dyslexi.org. Ange Namn, Plats, Ort, Dag, Tid och om anmälan behövs. Ange i så fall ett telefonnummer för anmälan eller info.

Om ni har artiklar eller notiser, tänk på att sända med bilder – gärna flera - tillsammans med korta texter.

 

Följ förbundet på Internet.

I Föreningsbrevet skrivs endast om ”föreningsnyheter”.

Om ni vill följa vad som händer i förbundet och i Dyslexivärlden – följ oss på vår hemsida www.dyslexi.org och på Facebook.

På hemsidan kan du även prenumerera på ett Nyhetsbrev som kommer per e-post var fjortonde dag ungefär.

 

Planering på gång för Dyslexiveckan 2014.

Redan nu är förbundet igång med planeringen för årets vecka.

I planeringsgruppen ingår länsbiblioteken, MTM, SeniorNet och de andra dyslexiförbunden.

Årets Dyslexivecka är den 6 - 12 oktober 2014.

 

Bästa hälsningar

Benke och Sven

 

Bilagor:

 

Till alla                                                                                                                     

Nya stadgar för förbund, distrikt och lokalföreningar.                                                                                          

Verksamhetsplan för förbundet för 2014-16

Kongressprotokoll

Medlemsrapport för 2013.

Kungaparets Bröllopsfond

Kalendarium för 2014. 

Till distrikten:

Kallelse till förbundsråd 2014                                               

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon medlemsrapport_2006-2013.pdf
Microsoft Office document icon verksamhetsplan_2014-16.doc
Microsoft Office document icon kongressprotokoll_2013.doc
Microsoft Office document icon f-brev_nr_1_14.doc
Microsoft Office document icon kungaparets_brollopsfond.doc
Microsoft Office document icon kalendarium_2014.doc
Microsoft Office document icon kallelse_fr_2014.doc