Föreningsbrev nr 7 - 2013

Förbundslogga och brevlådor
Nyheter för dig som är förtroendevald.
Innehåll: Referat från kongressen, Nya stadgar och nya föreningsnamn, Dyslexiveckan Medlemsrekryteringstävling, Dysleximässan, Ungdomsmöte

Nov 2013. Redaktör Sven Eklöf, tel 08-665 17 01, sven.eklof@dyslexi.org

 

Ladda ner bilagor i spalten till höger!

Det har varit en fantastisk höst med många evenemang och många både bakslag och framgångar. Fullt klart är i alla fall att vi nu börjar bli ett förbund som syns och som man räknar med. Det är roligt!

 

Kongressen 25-27 oktober 2013.

Kongressen valde ny förbundsstyrelse, antog nya stadgar och en ny verksamhetsplan samt nya medlemsavgifter. Läs referat i bilaga.

 

Dyslexiveckan 7-13 oktober 2013.

Årets Dyslexivecka hade som tema Vi läser på många sätt! Vi samarbetade med biblioteken, med Digidel, med MTM och med Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn – FDB. Det var full fart och många evenemang. Bra med uppmärksamhet i media också.

 

Medlemsrekryteringstävling.

Under Dyslexiveckan genomförde förbundet en medlemsrekryteringstävling med pris till de föreningar som lyckas rekrytera flest medlemmar under veckan.

Se bilaga. Tyvärr blev det ingen prisutdelning under kongressen – den hanns inte med helt enkelt. Vi var överlupna med arbete allihop. Frågan kommer upp på FS i december och vinnare ska då utses. Det blir en julklapp till tre duktiga föreningar!

 

Dysleximässa 25-26 oktober 2013.

Vi hade många bra föreläsare och utställare. Mässan invigdes av riksdagens utbildningsutskotts ordförande Betty Malmberg och SPSMs generaldirektör Greger Bååth. Det blev en intressant debatt om anpassning av nationella prov – Fortsättning följer!

Förbundet fick väldigt många nya medlemmar – vi återkommer med en siffra.

 

Ungdomsmöte 25-27 oktober 2013.

En ungdomsrepresentant per länsavdelning inbjöds till ungdomsmöte i samband med mässan och kongressen. En rapport kommer från ungdomarna själva.

 

Nya stadgar och nya föreningsnamn.

Kongressen beslutade om nya stadgar på alla nivåer i förbundet. Därför måste varje förening sätta upp en ny punkt på dagordningen på årsmötet i vår – antagande av nya normalstadgar.

”Länsavdelning” ersätts med ordet ”Distrikt”. Förbundsstyrelsen kommer i december med förslag på hur distriktens nya namn ska vara konstruerade.

 

Bästa hälsningar

Benke och Sven

 

Bilagor:

 

Till alla

Referat från kongressen

Regler för Medlemsrekryteringen                                                                                                  

 

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon referat.spannande_och_livfull_kongress.pdf
PDF icon medlemsrekryteringstavling.pdf
PDF icon f-brev_nr_7_13.pdf