Föreningsutbildning

Utbildningsplan för Dyslexiförbundet

De utbildningsbehov förbundets medlemmar och förtroendevalda har skall tillgodoses på följande sätt:

 1. Utbildning av föreningsstyrelser. 
  (Ansvariga är: förbund och distrikt)
  Studiematerial Föreningspärmen. Gärna i form av studiecirkel.
   
 2. Utbildning av vuxna och ungdomar.
  (Ansvarig är: lokalförening)
  Studiematerial ”När orden inte vill” eller "I samma båt".
  Från biblioteket: "När orden inte vill, en studie- och arbetsbok om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi av Ulf-Göran Widqvist Cajsa Widqvist. 2006."
  Studiecirkel ”Jag vill”. Studiecirkelledarhäftet heter "I samma båt".
   
 3. Utbildning av föräldrar:
  (Ansvarig är: lokalförening)
  Studiematerial: LÄSK-pärmem och LÄSK –materialet.
  Gärna i form av studiecirkel. Materialet hittar du på www.fdb.nu.
   
 4. Funktionärsutbildning – kassör, ordförande mm.
  (Ansvarig är: lokalförening)
  Delta på hemmaplan i det utbud som Funktionsrätt Sverige och ABF erbjuder.
   
 5. Utbildning i hur man göra hemsidor
  (Ansvarig: förbundet)
  Utbildning erbjuds av förbundet. Grundläggande information hittar du på sidan: http://www.dyslexi.org/forbundet/dig-som-jobbar-med-foreningens-hemsida.
   
 6. Utbildning i medlemsregistret.
  (Ansvarig är: förbundet)
  Utbildning erbjuds av förbundet.