Förtydligat ansvar för barn och unga med läs- och skrivsvårigheter i Västra Götaland

Karta över Västra Götaland
Västra Götaland
Hälso- och sjukvårdsutskottet har under februari 2012 godkänt ett förtydligande av kommunernas och Västra Götalandsregionens ansvar för barn och unga med särskilda läs- och skrivsvårigheter.

Bakgrunden är att det inom Västra Götaland har uppmärksammats att det finns oklarheter i avgränsningar och ansvar för utredningar, insatser och åtgärder för barn och unga med läs- och skrivsvårigheter. Oklarheterna mellan kommun och region har i vissa fall lett till att barn och unga inte fått rätt sorts stöd.

Av förtydligandet framgår bland annat att Västra Götalandsregionen ansvarar för att göra fördjupade läs- och skrivutredningar om skolans riktade insatser inte räcker till och om det finns misstanke om språkstörning utöver läs- och skrivsvårigheter. Regionen ansvarar också för att personliga hjälpmedel är kompenserande, utprövade och särskilt anpassade till individen.

Ämnen: