Gemensamt program för Dyslexiveckan 2021

""
Nu är det gemensamma nationella programmet för Dyslexiveckan 2021 klart! Ladda ner det redan nu.

Ladda ner programmet. (Pdf-fil).

Läs mer om Europeiska Dyslexiveckan.

Måndag klockan 19.30  Christer Jacobson, docent emeritus, om orsaker till läs- och skrivsvårigheter och dyslexi – från språkliga till emotionella.

Tisdag klockan 19.30 via Zoom Nassim Al Fakir, skådespelare, berättar om sitt föräldraskap och sin egen dyslexi. Och hur det är att lära sig texter och vilka strategier han använder.

Onsdag klockan 19.00 via webb – föräldrakurs om Havsäventyret, ett unikt läromedel som hjälper barnen att knäcka läskoden.

Torsdag klockan 13.00-14.00 på Prins Eugens Waldemarsudde och via Facebook  Utdelning av Dyslexipriset med Svensk Talteknologi och Dyslexiförbundet. Samtal med pristagaren.

  • Mer information kommer inom snart framtid på dyslexi.org.

Fredag klockan 13.00-14.30 på Prins Eugens Waldemarsudde och via Facebook  Paneldebatt. Moderator Matilda Westerman, Deltagare: Karin Sidén, Museichef Waldemarsudde, Mats Myrberg, professor emeritus; Karin Linder, GS Svensk biblioteksförening; Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef Kulturrådet med flera.

Lördag klockan 12.00 via webb  Dyslexikraft om projektet som engagerar ungdomar med dyslexi.

  • Mer information kommer inom snart framtid på dyslexi.org.

 

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon dyslexiveckan_2021_program_v10.pdf