Gör MSB:s kris-broschyr begriplig för alla

Broschyrens omslag med texten "Om krisen eller kriget kommer"
Omslaget till MSBs broschyr
I ett öppet brev uppmanar vi Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att göra broschyren "Om krisen eller kriget kommer" begriplig för alla.

Tillsammans med Afasiförbundets. Förbundet FUB, Inre Ringen och Autism- och Aspergerförbundet har Dyslexiförbundet publicerat ett öppet brev till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

"På P1 idag (18 mars) intervjuas Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kriskommunikatör Christina Andersson. Hon berättar att broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” ska uppdateras och tryckas upp på nytt. Dessutom planeras nya satsningar på kommunikation.

MSB har sedan tidigare tagit fram en lättläst version av broschyren, men den har endast funnits som PDF och inte i tryck. Vi föreslår att MSB gör tvärtom, att man trycker upp och sprider den lättlästa versionen av broschyren. Anledningen är att en stor del av Sveriges befolkning har svårt att ta till sig text, 13 procent har lässvårigheter och runt 40 har problem att förstå avancerade texter. Många med lässvårigheter tillhör dessutom gruppen som i liten utsträckning eller inte alls använder digital teknik. De läser alltså inte pdf-dokument. Och de söker inte information på MSB:s webbplats. 

Den lättlästa tryckta versionen ska innehålla allt som alla behöver veta. På webbplatsen ska det gå att få broschyren uppläst. Där ska också fördjupad information finnas för alla som vill och kan ta del av den. Ett viktigt komplement till broschyren skulle vara korta, enkla och textade filmer med tydligt budskap. På så vis nås ännu fler med begriplig information. 

MSB skulle med ett sådant agerande gå i bräschen för regeringens funktionshinderspolitiska mål kring universell utformning. De allra flesta i samhället uppskattar dessutom lättläst och begriplig information, oavsett om ett behov finns av den eller inte. 

Med vänlig hälsning 

Berit Robrandt Ahlberg, ordförande Afasiförbundet
Anders Lago, ordförande FUB
Marcus Petterson, ordförande Inre Ringen 
Cathrin Folcker, ordförande Dyslexiförbundet
Ulla Adolfsson, ordförande Autism- och Aspergerförbundet 

Besök gärna www.begripligtext.se där förbunden med stöd av Arvsfonden samlat erfarenheter av vad som krävs för att nå ut till många fler."

Ämnen: