Har ni en bra idé?

Papper och penna
Skrivtips finns!
Skriv en motion till förbundets kongress före den 1 juni!

Alla medlemmar i Dyslexiförbundet FMLS har möjlighet att motionera till förbundets kongress. Om du har en bra idé eller ett förslag så skriv en motion.

Du sänder motionen till din länsavdelning senast den 16 mars. Länsavdelningen skall behandla motionen på sitt årsmöte, yttra sig över den och sända den vidare till förbundet senast den 1 juni. Din länsavdelning kan inte stoppa din motion! Men den tiden har alltså gått ut.

MEN .... länsavdelningen själv har fortfarande möjlighet att motionera - före den 1 juni!

Motionen behandlas sedan på kongressen i oktober.

I bifogat material till höger kan du få tips om hur du skriver en motion.

Välkomna!

Ämnen:

Bifogat material

Fil skriv_en_motion.docx