Hjälp oss att inventera utredningar

Två kvinnor på var sin sida av ett skrivbord
Utreder du dyslexi eller dyskalkyli, eller förskriver du hjälpmedel? Hjälp oss att svara på enkäten.

I veckan har förbundet starta en kampanj på Twitter under namnet #dyslting. Vi har informerat om patientens rättigheter och vilka problem som finns:

– om ditt hemmalandsting inte utreder dyslexi eller dyskalkyli har du möjlighet att söka läkare i annat landsting.
– även om du får en utredning som visar att du har dyslexi eller dyskalkyli så ger det inte rätt till hjälpmedel i alla landsting.
– Östergötland och Blekinge förskriver inte talsyntes till barn som ”bara” har dyslexi. Många andra landsting hänvisar till skolan.

Vi informerar också om Socialstyrelsens rapport från i våras om förskrivningen av hjälpmedel i landstingen: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-4-1

Dessutom har vi i stor utsträckning ägnat oss åt att starta igång insamlingen av data för nästa landstingsenkät. Enkäten handlar om utredning av dyslexi/dyskalkyli i landstingen och tillgången till hjälpmedel. Den har tidigare gjorts tre gånger.
Hittills har vi fått in svar från 10 av 21 landsting. Fortfarande saknas svar från Blekinge, Dalarna, Halland, Jämtland-Härjedalen, Norrbotten, Skåne, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro.
Är du utredare? Hjälp oss att svara på enkäten: http://www.dyslexi.org/content/landstingsenkat-2016

 

Ämnen:

Relaterade artiklar

Långa väntetider för utredning