Ja till projekt om begriplig text

Bilden föreställer ett tidningsuppslag med mycket tät text,
Många i projektets målgrupper har svårt att tillgodogöra sig text och information som produceras idag. Bild: Shutterstock
Allmänna arvsfonden har beviljat medel till ett treårigt projekt med syfte att öka och sprida kunskapen om hur man skriver begripligt för alla.

Dyslexiförbundet FMLS, Afasiförbundet, Autism- & Aspergerförbundet och FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) har beviljats 8 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för att under tre år driva projektet ”Begriplig text och information för alla”. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) och Språkrådet. 

Målet är att förbättra tillgången till begriplig och tillgänglig text och samhällsinformation. Initiativet till projektet kommer från de fyra organisationerna. Många av deras medlemmar har av olika skäl svårt att tillgodogöra sig text och information som produceras idag – det gäller även texter som produceras efter koncepten lättläst och klartext. En av initiativtagarna till projektet är Torbjörn Lundgren. Klicka här om du vill höra honom berätta om bakgrund och syfte.

Projektet förvaltas av Dyslexiförbundet FMLS. Anställda i projektet är Eva Hedberg, Kerstin Ivarsson-Ahlstrand, Sara Rydin och Torbjörn Lundgren. Vi återkommer med mer information efter sommaren. 

Eva Hedberg, projektledare

 

Länkar

Torbjörn Lundgren berättar om projektet

Bifogat material

PDF icon Ansökan till Allmänna arvsfonden