Kampanjen Forma din bokstav

Sedan 2017 har vi drivit kampanjen formadinbokstav i sociala medier under Världsdyslexidagen.

Varför en kampanj?
Syftet med Världsdyslexidagen är att öka medvetenheten om läs- och skrivsvårigheter. I Sverige uppmärksammar vi dagen med kampanjen Forma din bokstav på socialka medier. Vi vill locka alla att leka med bokstävernas former och ljud. Vi vet att den leken stärker våra barns språkliga förmågor och gör det lättare för dem att lära sig läsa och skriva. Kampanjen är också ett sätt att avdramatisera läs- och skrivsvårigheter. 

Vad är Världsdyslexidagen?
Världsdyslexidagen infaller alltid på torsdagen under den Europeiska Dyslexiveckan, som pågår den hela första veckan i oktober. Världsdyslexidagen heter på engelska World Dyslexia Day. Initiativet till Världsdyslexidagen togs 2016 av den Europeiska Dyslexiorganisationen, EDA, och den Brittiska dyslexiorganisationen, BDA.
I Sverige initierade vi redan 2017 kampanjen #formadinbokstav. Förhoppningen är att det ska bli en återkommande aktivitet under Världsdyslexidagen.

Bakom #formadinbokstav står Dyslexiförbundet, Föräldraföreningen För Dyslektiska Barn, Svenska Dyslexiföreningen, Svensk biblioteksförening och Läsrörelsen

Ämnen: