Medlemmar väljer valfrågor

Foto av Edmond Dantès från Pexels
Vi frågade våra medlemmar vilka som är de viktigaste valfrågorna som vi ska driva inför valet 2022. Här är svaren som vi nu tar med oss när vi jobbar vidare med bland annat vårt valmanifest.

256 personer svarade på enkäten om de viktigaste valfrågan. Stort tack till alla som svarade!

Så här föll det ut:

  • 38% valde Rätten till tidiga insatser för att lära sig läsa, skriva och räkna 
  • 37% valde Rätten att få använda hjälpmedel under nationella proven 
  • 13% valde Rätt till utredning oavsett bostadsort 
  • 12% valde Bättre stöd på högskolan

 

Vi fick in 51 kommentarer som handlade om vilka andra frågor som skulle vara relevanta. Bland dessa är följande områden vanligast  (i rangordning):

  • Lärarnas kompetens
  • Rätt till stöd och hjälpmedel under hela skoltiden, i högre utbildning samt i arbetslivet.
  • Kopplingen till folkhälsa.
  • Betygssättningen.
  • Integration.
  • Rättvisa inför lagen.

Nu jobbar vårt kansli vidare med valmanifest, frågor vi ska skicka till riksdagspartierna och debattartiklar.

 

Ämnen: