Medlemskap

Dyslexiförbundet är en ideell organisation med över 7000 medlemmar. Vårt mål är att förbättra livsvillkoren för alla med läs-, skriv- eller räknesvårigheter. Ditt medlemskap ger oss styrka.

Länk för att Bli medlem

Länk för att Bli stödmedlem


Medlemsförmåner
 • Tillgång till Claro Anywhere ordbehandlare och talsyntes.
 • Tidningen Läs&Skriv, både digitalt och på papper.
 • Fritt inträde till den årliga Dysleximässan.
 • Möjlighet att delta i medlemsaktiviteter och träffa andra med erfarenheter av läs-, skriv- och räknesvårigheter.
 • Tillgång till råd och stöd via Skrivknuten.
 • Andra medlemsförmåner som försäkring, rabatter med mera.

Privatperson - ordinarie medlem
 • Du kan själv välja om du vill vara aktiv eller bara stödja vårt arbete. Du blir automatiskt medlem i den lokalförening som är verksam där du bor. Du har dock rätt att när som helst byta förening. Meddela i så fall förbundskansliet.
 • Alla som ställer sig bakom Dyslexiförbundet syfte och målsättning är välkomna som medlemmar. Men enligt stadgarna  har medlemmar med egna läs-, skriv- eller matematiksvårigheter det avgörande inflytandet i förbundet.
 • OBS! Juridiska personer kan endast bli stödmedlemmar.

Länk för att Bli medlem

Avgift per år
En ungdom under 26 år i eget hushåll: 75 kr
En vuxen person: 200 kr
Familj med två personer: 200 kr
Familj med tre personer: 225 kr
Familj med fyra personer: 250 kr
Familj med fem personer: 275 kr
 


Privatperson eller juridisk person - stödmedlem
 • Alla som ställer sig bakom Dyslexiförbundet syfte och målsättning är välkomna som medlemmar. Men enligt stadgarna  har medlemmar med egna läs-, skriv- eller matematiksvårigheter det avgörande inflytandet i förbundet.
 • Vill du stödja förbundet utan att vara ordinarie medlem, eller om ni är en juridisk person (skola, institution mm) kan du bli stödmedlem. 
 • En stödmedlem har ingen rösträtt i sin förening. Medlemsavgiften inkluderar tre exemplar av varje tidning till samma adress och möjlighet för tre personer att gå in på mässan gratis. Stödet går både till förbundets arbete lokalt och centralt.
 • Ett alternativ till medlemskap för juridiska personer är att prenumerera på tidningen Läs&Skriv.

Länk för att Bli stödmedlem

Avgift per år: 500 kr.


Mer information?

Se filmen om medlemskap: https://www.youtube.com/watch?v=ZQj0dlNUqKs

Ring eller mejla till förbundet: 08-665 17 00 / forbundet@dyslexi.org