Medlemspanel

Bild: Brooke Lark / Unsplash
Vill du påverka? Kom med i vår medlemspanel. Stort tack till alla som redan anmält sig till medlemspanelen. Den består nu av runt 80 personer, vilket är fantastiskt bra.

Två myndigheter har redan fått hjälp att hitta testpersoner. Vi som förbund arbetar för att de som testar och utvärderar för myndigheter och företag också ska få ersättning för det. Idag ger tyvärr inte alla ersättning.

Dyslexiförbundet kommer även att skicka ut egna frågor till panelen. I de fallen utgår ingen ersättning eftersom det är ett internt arbete inom organisationen. Det är en möjlighet för dig som medlem att säga vad du tycker i olika frågor och på så sätt påverka arbetet som vi bedriver. Kom ihåg att det alltid är frivilligt att delta.

Den som är med i panelen får ett mejl eller ett sms med den aktuella frågan. Det är alltid frivilligt att svara. Du kan när som helst be om att få lämna panelen.

Välkommen i panelen!

Så här gör du för att gå med i panelen (du måste självklart vara medlem):
 

Ämnen: