Om Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet (tidigare Dyslexiförbundet FMLS) är ett funktionshindersförbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilde personens behov. Förbundet har nära 7.900 medlemmar organiserade i cirka 60 föreningar och distrikt runt om i landet.

Dyslexiförbundet arbetar med rådgivning och stöd, har en omfattande informationsverksamhet, bedriver intressepolitik och påverkansarbete, ordnar utbildning, möten, föreläsningar och lägerverksamhet. På vissa håll i landet finns även ungdomsverksamhet.

Förbundet är en aktiv del av svensk handikapprörelse och har även ett gott samarbete med andra svenska dyslexiorganisationer. Förbundet har en rådgivnings-, och informationsverksamhet - Skrivknuten - som vänder sig till allmänhet och skola. Skrivknuten stöds av utbildningsdepartementet och Skolverket. På grund av minskade bidrag står Skrivknuten tyvärr inför neddragningar.

Förbundet har två aktiva projekt: Begriplig text och Orden på jobbet. Mer information om dessa hittar du på www.begripligtext.se och www.dyslexi.org/ordenpajobbet.

Av de viktiga arbeten förbundet drivit och driver kan nämnas projektet Begripsam, om kognitiv tillgänglighet och standardisering, de tidigare projekten Fungerande Medier om mediers tillgänglighet samt Språka Loss-projeket om språkets tillgänglighet. Andra projekt har arbetat för tillgänglig text – e-böcker. Förbundet har även utvecklat en egen daisy-läsare - LexiLäser och under 2011 drogs, med stöd av PTS, igång ett stort utvecklingsprojekt för "Talande textremsa på bio" som 2014 övergick i ett nytt projekt om "Talande Textremsa och syntolkning på TV".

Förbundets tidning heter Läs&Skriv och utkommer 4-6 gånger per år i 14-17.000 exemplar.

Du hälsas välkommen i Dyslexiförbundet som medlem, stödmedlem eller prenumerant!

Följ oss:

Sociala medier: Uppgifter om sociala medier hittar du i sidfoten.
Pressmeddelanden (även RSS)

Nyhetsbrev:  gå till www.dyslexi.org och skriv upp dig i rutan i vänsterspalten.
 

Länkar

Fungerande medier
Begriplig text