Om Dyslexirond på arbetsplatser

Om Dyslexirond på arbetsplatser

Idén om dyslexirond på arbetsplatser växte fram utifrån djupintervjuer Begripsam AB gjorde åt Dyslexiförbnundets projekt "Orden på jobbet".

Projektet har beviljats projektstöd från PTS och Arbetsförmedlingens innovationstävling "En arbetsmarknad för alla".
 

Projektet syftar till att:

  • Underlätta arbetslivet för personer som har läs- och skrivsvårigheter, exempelvis dyslexi och dyskalkyli.
  • Arbetsplatser ska utveckla processer och kunskap för att hantera läs- och skrivsvårigheter som en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

De arbetsplatser som uppnår dessa mål har möjlighet att bli certifierade som dyslexivänliga arbetsplatser.

Tjänsten:

  • Kommer bestå av en webbplats som stödjer digitala dyslexironder, samt konsult- och utbildningsaktiviteter. 
  • Kommer delvis byggas upp som ett spel (gamification), där användarna kan utveckla sin verksamhet (levla upp) och hantera svårigheter (bossfights).
  • Målgruppen kommer vara arbetstagare, arbetsgivare och fackförbund

Projektorganisationen består av representanter från Dyslexiförbundet, Begripsam AB, Axess Lab och Icap AB. 

Projektet samarbetar med följande fackförbund; Transportarbetareförbundet, Kommunal, Unionen och IF Metall.

Projektet samarbetar även med Dyslexiförbundets projekt ”Orden på jobbet”, ett projekt som kartlägger hur dyslexifrågor hanteras på arbetsplatser idag.

 

För mer information, kontakta vår projektledare:

Kerstin Ivarson Ahlstrand

kerstin.ahlstrand@begripsam.se

073-230 00 81

 

eller vår projektägare:

Bengt-Erik Johansson

bengt.erik.johansson@dyslexi.org

070-238 63 20  

Ämnen: