Om medlemskapet

Välkommen som medlem i Dyslexiförbundet!

Vi är en ideell organisation med över 7800 medlemmar. Vårt mål är att förbättra livsvillkoren för alla med läs-, skriv- eller räknesvårigheter. Ditt medlemskap ger oss styrka.

Du kan själv välja om du vill vara aktiv eller bara stödja vårt arbete. Som medlem får du bland annat tidningen Läs&Skriv. Du får möjlighet att delta i de aktiviteter Dyslexiförbundet arrangerar. Du blir automatiskt medlem i den lokalförening som är verksam där du bor. Du har dock rätt att när som helst byta förening. Meddela i så fall förbundskansliet.

Alla som ställer sig bakom Dyslexiförbundet syfte och målsättning är välkomna som medlemmar. Men enligt stadgarna  har medlemmar med egna läs-, skriv- eller matematiksvårigheter det avgörande inflytandet i förbundet. Juridiska personer kan endast bli stödmedlemmar.

Medlemsavgift (per år):

  • Medlemsavgift (1-2 person i samma hushåll): 200 kr/år
  • Ytterligare familjemedlem: 25 kr/år och person
  • Ungdomar upp till och med 25 år i eget hushåll: 75 kr/år

Stödmedlemskap:

Vill Du stödja förbundet utan att vara ordinarie medlem, eller om ni är en juridisk person (skola, institution mm) kan du bli stödmedlem. En stödmedlem har ingen rösträtt i sin förening. Medlemsavgiften är 500:- per år och inkluderar tre exemplar av varje tidning till samma adress. Stödet går både till FMLS arbete lokalt och centralt. Ett alternativ till medlemskap för juridiska personer är att prenumerera på tidningen Läs&Skriv.
Om du/ni vill bli Stödmedlem - använd Webbshopen!

 

Klicka här för att bli medlem!