Opinionsbildning - Vad och varför?

Opinionsbildning är när man försöker få politiker att göra något, menar Maria Hazard som är en av flera i denna film.

Filmen är gjord av Sensus och Folkbildningsrådet.

Ämnen: