Historia: Ordförandekonferens 2015

Foto: Inger Rålenius
Nyligen hölls en efterlängtat ordförandekonferensen med temat medlemsvärvning och nätverkande.

Ett femtiotal förtroendevalda i Dyslexiförbundet FMLS träffades i mitten av april i Handikappföreningarnas lokaler ”E18” i Eskilstuna. Närapå alla föreningar, från norr till söder och öst till väst, var representerade.

På fredagen presenterade Annika  Christensen, Skoldatateket i Eskilstuna alternativa verktyg, appar och webbtjänster. Under lördagen lyssnade vi till Peder Walraamoen, som delgav oss konkreta tips utifrån Reumatikerförbundets framgångsrika arbete med medlemsvärvning. Därefter arbetade deltagarna i grupp med att ta fram en tipsbank hur vi i Dyslexiförbundet kan värva fler medlemmar.

Senare på lördagen delade Skellefteåföreningens Linda Granberg och Magdalena Nyström med sig av sina erfarenheter från arbetet med att påverka lokala skolledare och politiker. Därefter berättade Jörgen Palm och Inga-Lill Sjunnesson, från Malmöföreningen om hur de nätverkar med andra närliggande organisationer/föreningar för att nå ut med sitt budskap till så många som möjligt.
Än en gång fick deltagarna möjlighet att gruppvis ta fram strukturerade förslag på hur de kan arbeta vidare i sina föreningar

Lördagkvällen bjöd på underhållning, då Gert Andersson, Örebro, höll i musiktävlingen ”Så ska det inte låta” och Karaoke tillsammans med glada sångfåglar med blandade dialekter!

På söndagen informerade Ida Löfman från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) om nedladdning av talböcker och tidskrifter.

Ordförande Bengt-Erik Johansson, kanslichef Kaj Nordquist och Inger Rålenius från Skrivknuten informerade om vad som är på gång inom förbundet, bl a om Dyslexipriset som i samarbete med Svensk Talteknologi kommer att delas ut i samband med Dysleximässan i Göteborg i oktober.

Innan deltagarna skiljdes åt redovisades grupparbetena. Alla fick möjlighet att påverka vad vi ska lägga extra krut på i vårt fortsatta arbete i förbundet och föreningarna!

 

Text: Magdalena Nyström

Bilder: Inger Rålenius  

Ämnen: