Råd och stöd av ambassadörer

foto på fem av ambassadörerna
Orden på jobbet har ambassadörer
Våra ambassadörer kan ge råd och stöd kring dyslexi i arbetslivet.

Vi har ambassadörer runt om i landet. De kommer att genom studiecirklar, förerag och i samarbete med lokala fackklubbar och andra berätta och inspirera. Här är en gruppbild på några av ambassadörerna: 
Från vänster: Lars Jusonius, Lysekil, Rebecka Juhlin, Eskilstuna, Fredrik Johansson, Göteborg, Eva von Bahr, Malmö och Mige Lundahl, Helsingborg. Saknas på bilden gör Peter Smoljar från Ludvika och Erling Nylén från Hyltebruk/Halmstad.

Du kan boka en ambassadör genom Orden på jobbets projektledare Ylva Bjelle, ylva.bjelle@dyslexi.org

Vi söker också fler ambassadörer!
Som ambassadör får du möjlighet att sätta dig in i frågan, samarbeta med lokalal företrädare för fack, studieförbund, arbetsgivare och myndigheter. Tillsammans kan vi ändra förutsättningarna, både centralt och lokalt. 

Ämnen