Rättsutredning - vi vill ha din hjälp!

EFTERLYSNING till dig som upplever dig diskriminerad vid de nationella proven i svenska

 

EFTERLYSNING

Till dig som upplever dig eller ditt barn diskriminerad vid de nationella proven i svenska åk 3 och åk6.

Vid genomförande av nationella prov i svenska i tredje och sjätte klass föreligger det uppgifter om att elever med läs och skrivsvårighet/dyslexi diskriminerats genom att eleven inte fått göra visst delprov, alternativt inte fått använda hjälpmedel för under nationella proven.

Vi söker nu kontakt med barn och deras föräldrar från Göteborgs-, Malmö- och Stockholmsområdet för att utreda om detta skett och undersöka möjligheten att vidta rättsliga åtgärder under 2018 mot kommuner eller friskolor inom områdena som är juridiskt ansvariga för eventuell diskriminering under nationella proven i svenska åk 3 och åk 6. En rättsutredning har nu startas och pågår.

Syftet är att ge några enskilda elever kostnadsfritt rättsligt stöd genom ett juridiskt ombud i syfte att förhindra denna diskriminering i framtiden och nå upprättelse i det enskilda fallet.

Har du frågor eller vill anmäla ett ärende kontakta mig.

Inger Rålenius – 0734 15 77 88 

inger.ralenius@dyslexi.org Dyslexiförbundet

I samarbete Med Lagen som tyg, https://lagensomverktyg.se/

Malmö mot diskriminering https://malmomotdiskriminering.se/

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering http://gbgrc.se/

 

Läs mer om anpassningar vid Nationella prov här.

Ämnen:

Bifogat material

Fil Efterlysningen i word-format