Rättsutredning - vi vill ha din hjälp!

EFTERLYSNING till dig som upplever dig diskriminerad vid de nationella proven i svenska

Vid genomförande av nationella prov i svenska i tredje och sjätte klass föreligger det uppgifter om att elever med utredd dyslexi diskriminerats under 2016 och 2017 genom att eleven inte fått göra visst delprov, alternativt inte fått använda hjälpmedel för läsning under provet.

Genom en rättslig utredning vill vi nu undersöka om eleverna diskrimineras eller inte i lagens ögon. Förbundet vill att lagförhållandet ska bli så tydligt som möjligt när det kommer till användandet av hjälpmedel vid nationella prov.

Vi söker nu kontakt med barn och deras föräldrar från Göteborgs-, Malmö- och Stockholmsområdet för att utreda om detta skett och undersöka möjligheten att vidta rättsliga åtgärder under hösten 2017 mot kommuner eller friskolor inom områdena som är juridiskt ansvariga för eventuell diskriminering.

Syftet är att ge några enskilda elever kostnadsfritt rättsligt stöd genom ett juridiskt ombud i syfte att förhindra denna diskriminering i framtiden och nå upprättelse i det enskilda fallet.

Har du frågor eller vill anmäla ett ärende kontakta Inger Rålenius – 0734 15 77 88 före den 17 augusti 2017 inger.ralenius@dyslexi.org

Dyslexiförbundet i samarbete med Med Lagen som Verktyg, Malmö mot diskriminering och Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Läs mer om anpassningar vid Nationella prov här.

Ämnen:

Bifogat material

Fil Efterlysningen i word-format