Reportage från Dysleximässan 2011

Dysleximässans logga med inskrivet Direktsändning
Dysleximässans logga med inskrivet Direktsändning
Den 22 oktober 2011 sände Dyslexiförbundet direkt från Dysleximässan i Skellefteå. Även en sändning i TV4 regionala nyheter och en artikel i tidningen "Föräldrakraft".

I länkarna finner du:

Första filmen är ett nyhetsinslag från TV4 regionala nyheter.

Andra länken är en artikel i tidningen Föräldrakraft.

Direktsändningsfilmerna är borttagna!

Skrivknuten och Dyslexiförbundet FMLS inbjöd i samarbete med Skellefteå stad och Specialpedagogiska skolmyndigheten till Dysleximässa på Expolaris i Skellefteå den 21-22 oktober 2011. Programmet i sin helhet finns som bilagor och här nedanför prgrammet för den del som direktsändes:

Program

13.00     Inledning - Välkommen.
              
Dyslexiförbundet FML S och Skellefteå kommun.

13.15     Läs- och skrivsvårigheter i ett utvecklingsperspektiv.
                Läsutveckling från barn till vuxen.
                Christer Jacobsson, Linnéuniversitetet, Växjö.

14.30     Dyslexi direkt från skolbänken!
                Ungdomar med dyslexi berättar.
                Gro Granqvist och Louise Lindqvist - Mount Dyslexi.

15.00                    ---  KAFFEPAUS ----
                Under pausen:
                Intervju med förbundsordförande Bengt-Erik Johansson
                och kanslichef Sven Eklöf i Dyslexiförbundet FMLS.

15.30                     ---  SÅNGSVENSKA ---
               Skellefteå kommuns Musikskola framträder.
               Utländska barn lär sig svenska genom sång.

16.00    Om Dyslexi i grundskolan
               Skolinspektionens rapport från 2011.

16.20                         --- DEBATT ---
               Hur ser det ut i skolan och vad gör vi åt det?

               Medverkande:
               Gro Granqvist och Louise Lindqvist, ungdomar.
               Bengt-Erik Johansson, Dyslexiförbundet FMLS.
               Christer Jacobsson, Linnéuniversitetet.
               Gudrun Andersson, specialpedagog.
               Maria Marklund, Skellefteå kommun
               Åsa Wikström, Specialpedagogiska Skolmyndigheten.
               Moderator:
               Torbjörn Lundgren

17.00     Avslutning
              
 

 

Ämnen: