Samsyn om kunskap om dyslexi i skolan

Prins Carl Philip tillsammans med Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen och Bengt-Erik Johansson, ordförande Dyslexiförbundet. Foto: Ylva Bjelle
I samband med hearingen fick prins Carl Philip och övriga åhörare möjlighet att prata om konstruktiva lösningar för att förbättra skolan för elever med läs- och skrivsvårigheter. Här sitter prins Carl Philip tillsammans med Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen och Bengt-Erik Johansson, ordförande Dyslexiförbundet. Foto: Ylva Bjelle
Det råder en stark samsyn bland myndigheter om att upptäckten av läs- och skrivsvårigheter hos elever i skolan måste ske tidigare och stöd måste sättas in med en gång. Vi har inte råd att vänta.

– Jag kände mig positiv då jag lämnade dyslexi hearingen, säger Inger Rålenius som är rådgivare på Skrivknuten/Dyslexiförbundet. Det är många av deltagarna som har ringt och mejlat för att tacka för en mycket bra hearing. 
Det kändes som att det äntligen fanns en samsyn från alla närvarande om att tidiga åtgärder måste sättas in. Det är viktigt att alla lärarstuderande får kunskap om läs och skrivsvårigheter/dyslexi. Om hur det upptäcks, vilket stöd och anpassningar som finns och hjälpmedlen kan användas.

Varför når inte kunskap om effektiv undervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter ut till lärarna? Det var en av frågorna som diskuterades under hearingen om dyslexi som hölls den 23 maj 2017.
Prins Carl Philip höll det inledande talet och satt sen i publiken och lyssnade till föreläsning och panelsamtal.
Andra frågor som diskuterades var att det saknas en nationell utbildningsplan för lärarutbildningarna, att osäkerheten bland lärare och elever är stor om vilket stöd eleverna har rätt till, och hur vi kan få hela styrkedjan från Skolverket till lärare att fungera.
Det fanns en stark samsyn bland föreläsare och myndigheter om vilka problemen är och att vi måste arbeta framåt för tidigare upptäckt och stöd.

Föreläste gjorde professor Maria Westling Allodi från Stockholms universitet och Gertrud Ek från Helsingborgs kommun.
I panelen deltog: Julia Lindh, förbundsordförande för Sveriges elevråd (SVEA), Greger Bååth, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Gustav Fridolin, utbildningsminister, Per-Arne Andersson från Sveriges kommuner och landsting, Anna Blom från Skolinspektionen, Matz Nilsson från Skolledarna och Paula Caleca Costa Hallberg, Skolverket.

Hearingen arrangerades av Dyslexiförbundet, Svenska Dyslexiföreningen, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Svenska Dyslexistiftelsen och Föräldraföreningen för Dyslektiska barn.

Ämnen: