Skolverket stämt för orättvisa nationella prov

En elev med funktionsnedsättningen dyslexi har stämt Skolverket för att hon inte fått använda hjälpmedel under nationella proven i årskurs sex. Tisdagen den 14 december klockan 13.00 tas målet upp i Solna Tingsrätt.

Den nu 16-åriga eleven från Malmö menar att hon har diskriminerats eftersom hon inte fått använda talsyntes i de delar av det nationella provet som ska testa läsflyt. För det har hon stämt Skolverket. Hennes ombud i processen är advokat Stellan Gärde, Talerättsfonden mot diskriminering.

Läsning brukar definieras som summan av avkodning och förståelse. Ett kännetecken på dyslexi är svårigheten att avkoda. Även efter bra lästräning fortsätter de flesta med dyslexi att läsa långsammare och mer mödosamt än andra. Däremot har de oftast inga problem att förstå om de får lyssna på texten. 

Skolverket anser att både avkodning och förståelse måste ingå när läsförmågan testas i de nationella proven. Men 16-åringen menar att om hon fått använda sitt hjälpmedel skulle hon ha kunnat göra den delen av provet som handlar om förståelse. Nu fick hon ingen möjlighet att på ett rättvist sätt visa sin förmåga att ta till sig textens innehåll. Det påverkade resultatet vid provet. Eftersom nationella proven är betygsgrundande och hon fått sämre betyg anser hon sig vara oacceptabelt missgynnad.

Rätten att använda läshjälpmedel vid nationella prov har drivits i olika rättsliga processer. Tre kommuner har prövats för diskriminering på både tings- och hovrättsnivå. Enligt advokat Stellan Gärde och andra rättsexperter har diskrimineringslagen inte tillämpats på rätt sätt i de här fallen. Domstolarnas har konstaterat att eleverna har missgynnats och farit illa, men ändå ansett att kommunerna gjort rätt eftersom de följt Skolverkets instruktioner. Fallen har överklagats till Högsta domstolen som valt att inte pröva ärendena.

För ett år sedan valde en av eleverna alltså att stämma Skolverket. Och en annan av eleverna har anmält Sverige till kommittén som övervakar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.Dyslexiförbundet stödjer eleverna och menar att de behöver sina hjälpmedel för att kunna visa sin textförståelse och bli rättvist bedömda. 

Dyslexiförbundet är också delaktigt i kampanjen ”Rättvisa nationella prov” som driver frågan om rätten att använda hjälpmedel under nationella provet. Bakom kampanjen står flera läsforskare, organisationer och företag. Läs mer på rattvisanp.org  

Presskontakt

Helene Kindstedt, Kanslichef, helene.kindstedt@dyslexi.org, 08-665 17 08, 073 415 77 88

Ämnen: