Stöd till föreningar och distrikt

Här finns material till stöd för föreningarnas styrelser och funktionärer.

Föreningsbrev – föreningsbrevet innehåller information till föreningar och distrikt från förbundet om gemensamma aktiviteter och annan gemensam information.

Finansiering – här hittar du några tips om hur föreningen och distriktet kan få mer pengar.

Föreningsutbildning – här hittar du tips om olika utbildningsmaterial.

Starta förening – här hittar du information om hur du startar en ny förening.

Webbansvarig – här hittar du information om hur du arbetar med din förenings webbsidor.

Dokumentarkiv – här hittar du annat material till föreningar och distrikt.