Tack till alla som stödjer oss!

Staplar som visar gåvor för september-november 2019. September 2000 kr, Oktober: 1650 kr, November 2475 kr.
Staplarna visar vilka summor ni har hjälpt oss med under september-november 2019.
Tack för alla gåvor som vi får. Vi tar tacksamt emot dem, stora som små.

En del bidrar med valfritt belopp.
Vi får in gåvor när någon vill hedra någon för ett väl utfört arbete för att motverka läs-, skriv- och räknesvårigheter. Senast skickade en kvinna in en gåva för att hedra läraren till hennes barn som gjort ett så fint jobb.
Men det kan också handla om gåvor vid begravningar, för att hedra den som gått bort.

Läs mer om hur du kan stödja med ett fast belopp.

 

Vi får också in gåvor när någon har betalt för mycket. Om du vet med dig att du har betalt för mycket för en vara eller för ditt medlemskap, meddela gärna medlemsregistret om du vill ge oss en gåva.

Kontakta medlemsregistret

 

Nyligen blev det också möjligt att ge gåvor via Facebook. Det har hittills varit tre gåvokampanjer igång.

Läs mer om hur du startar en gåvokampanj, kanske i samband med julen?

 

Återigen: stort tack för alla gåvor, stora som små!

Ämnen: