Träffa Dyslexiförbundet i Almedalen 2018

Kvinna och man som samtalar med varandra.
Bild av paneldeltagare från Dyslexiförbundets seminarier 2015.
Tisdag 3 juli och onsdag 4 juli har vi seminarier på Högskolan i Visby F14 . Kom och träffa oss där!

2018 arrangerar vi fyra seminarier på Almedalen.

Orden på jobbet, text och siffror är arbetsmiljö!

Idag måste man läsa och skriva på alla arbetsplatser.

Hur funkar det om man har dyslexi? Det har vi tagit reda på.

Vi visar på möjligheter och smarta tips.
Träffa vårt Arvsfondsprojekt Orden på jobbet i Almedalen!

Tid: 3 juli klockan 8.30-10.15

 

Tidiga insatser till ingen nytta?

Redan i förskolan kan man se vilka barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Forskning visar att tidiga insatser ger bestående, positiva effekter. Ändå sätts majoriteten av insatser in först i årskurs 9. Varför händer ingenting? Vad kan vi göra åt det?
Är räkna-skriva-läsa garantin en lösning? 
Seminariet arrangeras tillsammans med Svenska Dyslexiföreningen.

Tid: 3 juli klockan 10.30-12.30

 

Lärares kunskap om dyslexi

Alltför få lärare vet hur de ska hantera barn med läs- och skrivsvårigheter.
Är det lärarnas fel? Nej! Lärarhögskolan sviker blivande lärare, genom att inte prioritera läs- och skrivinlärning i utbildningen. Det råder brist på kontinuerlig kompetensutveckling. Här har skolledare och huvudmän ett uppdrag!
Vi presenterar ett antal åtgärder som skulle leda till omedelbar förbättring. 

Seminariet arrangeras tillsammans med Svenska Dyslexiföreningen.

Tid: 4 juli klockan 13.15-14.45

 

Begriplig text

Skriver du så att folk förstår? Arvfondsprojektet Begriplig text tar reda vad som gör texter enkla att läsa och förstå. Vi har testat och delar med oss av våra erfarenheter. Begriplig Text drivs av: Afasibundet, Autism- och Asperger-förbundet, Dyslexiförbundet och FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Välkommen till projektet Begriplig text!

Tid: 4 juli klockan 15–18

Samliga seminarier är på Campus Gotland lokal F14. Adress: Cramérgatan 3, 621 57 Visby.

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon traffa_dyslexiforbundet_i_almedalen_2018_004.pdf