Transport - film (lång version)

Att köra lastbil eller bärgningsbil innebär också att man måste läsa skriva och räkna. Det går även om man har dyslexi.

I denna film beskrivs arbetsdagen för några anställda inom Transportsektorn. Hur mycket text och siffror handlar det om och hur löser man det om man hare svårt med ord, bokstäver och siffror?

Filmen finns i en lång version (ca 11 min) och en kort version (ca 2 min).

Filmerna finns också med och utan text och i olika format.

Du hittar de olika versionerna i länkarna här nedanför.

Ämnen:

Länkar

Transport lång verson ej textad WMV9 1280x720 5Mbit
Transport lång verson, svensk text WMV9 1280x720 5Mbit
Transport lång version, ej textad H264 1280x720 5Mbit
Transport svtext H264 1280x720 5Mbit
Transport kort version, ej textad WMV9 1280x720 5Mbit
Transport kort version svensk text WMV9 1280x720 5Mbit
Transport kort version, svensk text H264 1280x720 5Mbit