Ungdomarna tar nya tag

Dyslexiförbundet FMLS ungdomsgrupp
Från vänster Beatrice Gustafsson, Emelie Holmqvist, Nicole Svensson, Tobias Svahn, Johan Viebke, Tanja Axelsson, Petra Nylén, Evelina Östlund och Danielle Ohlsson. (Bild: E Hedberg)
I samband med Dysleximässan och kongressen träffades ungdomsgruppen för att planera verksamheten, sätta upp mål, lära känna varandra och välja styrelse.

Ungdomarna presenterade några områden de vill satsa på: 

  • Under det kommande året ska informations- och opinionsarbete riktas mot hela samhället. Därefter väljer man att rikta sina insatser på antingen främst skolan eller främst politiker.
  • Alla ledamöter i styrelsen ska fungera som bollplank för ungdomar. Landet delas upp i tre regioner, och i varje region finns representanter med särskilt ansvar för att möta unga. Till dem ska den som vill kunna vända sig för råd och stöd. "För en ungdom kan det ibland vara lättare att prata med en annan ungdom", menar ungdomarna. Alla inom förbundet ska veta vilka representanterna är och kunna hänvisa till dem.

 

På sikt strävar ungdomsgruppen för att få:  

  • En egen ungdomssida i tidningen L&S. Där kan ungdomarna själva berätta om vad som händer på olika håll i landet.
  • En särskild ungdomsflik på hemsidan. Den ska vara tydligt utmärkt  och innehålla information om vad ungdomarna jobbar för, presentation av representanterna samt kontaktuppgifter.
  • En eller två representanter från ungdomarna som samarbetar med vuxensektionen. När viktiga frågor som berör ungdomarna tas upp, vill ungdomarna vara delaktiga och kunna påverka.

 

I den nyvalda ungdomsstyrelsen sitter:

Ordförande Petra Nylén och sekreterare Evelina Östlund. Ledamöter är Emelie Holmqvist, Danielle Ohlson och Johan Viebke. Valberedare är Beatrice Gustafsson och Tobias Svahn.

 

Ämnen: