Valberedning i förbundet.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen
valberedningen(at)dyslexi.org

Kjell-Åke Eriksson, sammankallande
kjell.ake19@gmail.com
070-360 24 25

Ingrid Andersson, ledamot
ibm.andersson@telia.com
070-733 18 39

Lars-Göran Lehrmark, ledamot
lars.lehrmark(at)gmail.com
Tel: 08-500 370 25; 070-669 39 93

Beatrice Svahn, ersättare

Petra Forsgard, ersättare