Valberedning i förbundet.

Delar av valberedningen

VALBEREDNINGEN

Vi som arbetar i valberedningen vill påminna er ute i landet att det är dags att fundera på nomineringar in för kongressen 2019. Det är långt ditt kan många anse. Det finns två möjligheter i år att träffa er i lokalföreningar och distrikt. Det är på medlemsutbildningen i april samt Dysleximässan /Förbundsrådet i höst. Valberedningen arbetar på att ha ett förslag klart på våren 2019 för att kunna få ut i det i Läs och Skriv innan sommaren

En förändring har skett gällande nomineringar efter 1 juni 2019 går det inte att nominera längre. En stadgeändring gjordes på förra Kongressen. Lämnas förslag efter det datumet så tas de inte med.

Valberedningen
valberedningen(at)dyslexi.org

Linda Granberg, sammankallande
linda.marie.granberg@gmail.com
070-5819997

Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg

Kjell-Åke Eriksson, ledamot
kjell.ake19@gmail.com
070-360 24 25

Västra Götaland, Halland, Värmland, Örebro

Ingrid Andersson, ledamot
ibm.andersson@telia.com
070-733 18 39

Skåne, Blekinge, Småland (alla tre län), Östergötland

Magnus Nilsson, ledamot
nilsson.km@home.se
0703-168627

Stockholm, Uppsala, Västmanland, Södermanland, Dalarna, Gotland

Lars-Göran Lehrmark, ledamot
lars.lehrmark(at)gmail.com
Tel: 08-500 370 25; 070-669 39 93

 

Bengt Westling, suppleant
bengt_westling@hotmail.com
070-300 96 09
 

Evelina Östlund, suppleant
evelina_emma@hotmail.com
070-508 00 26