Valet 2022: Hjälpmedel vid nationella prov

En elev med hörlurar gör ett skolprov. Texten säger: Rättvisa nationella prov. I bilden finns också Dyslexiförbundets logga.
Rätten att få använda hjälpmedel under nationella proven är viktig för Dyslexiförbundet (Illustration: Snabeldrake)
Rättvisa nationella prov är en viktig valfråga för Dyslexiförbundet.

Dyslexiförbundet vill: Elever med konstaterad dyslexi ska få möjlighet att använda talsyntes på nationella provens samtliga delar, även de delar som ska testa läsförmåga och läsförståelse i årskurs sex.  I Norge beslutades nyligen att elever med dyslexi ska få använda hjälpmedel vid nationella proven. Dyslexiförbundet vill att Sverige följer efter.

Bakgrund: Vid nationella provet i svenska i årskurs sex ingår ett deltest av läsförmågan. I deltestet prövas två saker samtidigt, förmågan att avkoda samt förmågan att förstå texten. För elever med dyslexi är avkodningen tidskrävande och mödosam, det följer med funktionsnedsättningen. Men förmågan att förstå påverkas inte.

Många med dyslexi tar till sig text genom att lyssna, ofta med hjälp av talsyntes. Men vid just det här specifika delprovet får eleverna inte lyssna på texten. Därmed får de inte heller en rättvis chans att visa sin förmåga att förstå texten.

Ämnen:

Länkar

Kampanjsida för rättvisa nationella prov

Bifogat material

PDF icon dyslexiforbundets_valfragor.pdf