Valet 2022: Rätt till utredning av dyslexi och dyskalkyli

Ett barn utreds. Framför barnet sitter en kvinna som håller upp ett S. Texten lyder "Lika rätt till utredning".
Rätten till utredning ska vara lika oavsett ålder och bostadsort ((Illustration: Snabeldrake)
Rätten till utredning är en viktig valfråga för Dyslexiförbundet.

Dyslexiförbundet vill: Barn och vuxna ska ha rätt till utredning av speciallärare eller specialpedagog, och vid behov av logoped. Ålder och bostadsort ska inte påverka den möjligheten.

Bakgrund: En bra utredning ger en bred förståelse av individens svårigheter och styrkor. Det gäller för både barn och vuxna. Utredningen är inte bara basen för specialpedagogiskt stöd, utan också för val av hjälpmedel och utvecklingen av framgångsrika strategier. Det påverkar individens självkänsla och möjligheter att klara högre studier, arbete och fritidsaktiviteter.

Skolan är skyldig att utreda elevers läs-, skriv- och räkneförmågor om det finns misstanke om svårigheter. Då görs ofta en pedagogisk utredning. Ibland behövs en mer omfattande utredning av logoped. Det är bara logopeden som kan ställa diagnos om dyslexi och dyskalkyli.

Diagnos är ibland ett måste, till exempel är det vanligt att universitet och högskolor kräver diagnos för att ge specialpedagogiskt stöd och anpassningar. Tyvärr erbjuder inte alla regioner logopedutredningar. På vissa håll är det bara vuxna som erbjuds utredning och på andra utreds både vuxna och barn.

 

 

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon dyslexiforbundets_valfragor.pdf