Vill du vara med i gruppen ”Kunskapsbanken”?

Foto: Brooke Cagle / Unsplash
Förbundsstyrelsen vill starta en grupp som i dagsläget kallas Kunskapsbanken. Gruppen är för personer som tidigare varit aktiva i förbundet, men som av någon anledning inte är det längre. Även tidigare anställda är välkomna. Villkoret för att få vara med är att man är medlem.

Syftet med gruppen är att:

  • vara bollplank till förbundsstyrelse och kansli, till exempel genom att lämna synpunkter i sakfrågor.
  • ge möjlighet till fortsatt gemenskap. Insatsen i Kunskapsbanken är helt ideell och sker i första hand digitalt.

Välkommen till en första träff den 3 maj kl. 18.30.

Länk till träffen. (Länk till zoom.us).

Vid frågor kontakta:
Catrine Folcker, förbundsordförande:
catrine.folcker@dyslexi.org,

Lisbeth Flodman, ledamot i förbundsstyrelsen:
lisbeth.flodman@dyslexi.org,

Inger Rålenius, suppleant i förbundsstyrelsen:
inger.ralenius@dyslexi.org

 

Ämnen: